THEMA

STEL VOOR UW KLANT EEN FINANCIËLE PROGNOSE OP VOOR 2020

Heeft u voor uw klanten al een financiële prognose gemaakt voor 2020? Wat staat er bij de klant uiteindelijk onder aan de streep? Hoe staat hun bedrijf er over drie, zes of twaalf maanden voor? Het opstellen van prognoses helpt om grip op het bedrijf te houden, zeker als uw klant groeit.

Financiële prognose: 3 begrotingen

Drie begrotingen vormen samen de financiële prognose. U maakt een investeringsbegroting, een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting.

1. Investeringsbegroting

Hierin legt u vast hoeveel het bedrijf nodig heeft. Denk aan de kosten voor de inkoop van materialen om nieuwe producten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Maar ook de kosten voor een verhuizing of nieuwe inrichting. Zet alle verwachte investeringen onder elkaar. Zet ook op papier hoeveel eigen vermogen er beschikbaar is en hoeveel financiering er nodig is.

2. Exploitatiebegroting

In deze exploitatiebegroting krijgt u een beter idee van wat de terugverdientijd van de investering is. Hier zet u op een rij wat de kosten en baten van het bedrijf zijn. Zet de variabele kosten, zoals inkoop- en verzendkosten op een rij. Bereken vervolgens de vaste lasten, zoals marketing- en werkruimtekosten. Als u weet hoe duur het is om een product in te kopen, weet u ook wat de minimale verkoopprijs zou moeten zijn. Over de kostprijs van uw product- of dienstverlening berekent u een marge, zodat uw klant winst kan maken. Houd daarbij rekening met wat de concurrentie doet en hoeveel vraag er is naar het product of de dienst.

3. Liquiditeitsbegroting

In een liquiditeitsbegroting brengt u de geldstromen van uw klant in kaart. Wat komt er maandelijks aan geld binnen en wat gaat eruit? Denk aan betalingen van klanten, periodieke betalingen, zoals belasting en bepaalde jaarlijkse afschrijvingen, zoals de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Deze begroting stelt u doorgaans voor een boekjaar op, verdeeld in maanden en kwartalen.

Deze begroting is een voorspelling die inzicht geeft in de verwachte geldbehoefte in de nabije toekomst en die laat zien of uw klant voldoende heeft aan de huidige middelen of dat hij actie moet ondernemen.

Tip: vergeet hierin niet de btw op te nemen

Maak de prognoses niet te rooskleurig

Bij het opstellen van de prognoses is het belangrijk om er rekening mee te houden dat het ook wel eens tegenzit. Bijvoorbeeld dat geplande orders niet in mei, maar in september binnenkomen. Of dat de betaling van die grote factuur twee maanden op zich laat wachten. Werk daarom met een worstcasescenario. Hierin schetst u de situatie voor het bedrijf waarin alles tegenzit en welke impact dit op het bedrijf heeft.

Analyseer het financiële overzicht

Nu de drie begrotingen gemaakt zijn, betekent dit dan dat het businessplan bijgesteld moet worden? Moet de klant kosten drukken? Zijn er alternatieve financiële bronnen om de investering te kunnen doorzetten?

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post