THEMA

TEGENVOORSTEL ZZP-BELANGENCLUBS VOOR KOOLMEES

Goed verdienende zelfstandigen krijgen geen aparte status maar er moet wel een zelfstandigen verklaring komen voor alle zzp'ers. Dat is de kern van het voorstel van zeven zzp-belangenverenigingen en brancheorganisaties. Zij zullen dit vandaag bespreken met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken.

Pamflet

Belangrijk bij de zelfstandigenverklaring is dat de zzp'ers moeten aantonen dat zij bewust voor het ondernemerschap hebben gekozen. Dit is ook leidend wat betreft de organisaties schrijven ze in een pamflet dat aan de minister is gepresenteerd. Vandaag zijn veldpartijen op gesprek bij het ministerie met Koolmees en andere bewindslieden over de voortgang van nieuwe wetgeving tegen schijnzelfstandigheid, dat schrijft het FD.

Het vraagstuk van wie als echte ondernemers kan worden aangemerkt en wie eigenlijk verkapt in dienst werkt is al langer een probleem waar de politiek mee worstelt. Minister Koolmees wil nu het dilemma aanpakken met drie maatregelen. Een minimumtarief aan de onderkant van de markt. Een zelfstandigenverklaring voor de goed verdienende zzp'ers die vrijwaring biedt voor hun opdrachtgevers. En een webmodule voor opdrachtgevers.

Webmodule

Die webmodule moeten opdrachtgevers kunnen gebruiken om te beoordelen of een klus bij een zzp'er of een werknemer behoort. De zelfstandigenorganisaties vinden dat die webmodule nu de verkeerde vragen stelt. Er wordt teveel gefocust op het uitsluiten van werknemerschap waar de focus meer op ondemerschap zou moeten liggen, stelt Maarten Post van Stichting ZZP Nederland.

De digitale vragenlijst moet uitwijzen of iemand bewust heeft gekozen voor het ondernemerschap. Dat zou niet moeten afhangen van een paar kwalificaties zoals de gezagsrelatie. Het totaal aan antwoorden moet het resultaat geven. Ook zijn sectorspecifieke facturen belangrijk om daar in mee te nemen.

Opt-out

Ook de zelfstandigenverklaring heeft het verkeerde uitgangspunt vinden de veldpartijen. De verklaring heeft minister Koolmees overgenomen van de zzp-belangenorganisaties. Maar volgens Post heeft de minister het nu verkeerd ingevuld als een "opting out". Daarmee wil Koolmees de 'echte' zelfstandigen vrijlaten en hun opdrachtgevers zekerheid bieden dat er geen premies meer volgen.

Zelfstandigen met een uurtarief boven de €75 verdienen genoeg om voor zichzelf te zorgen is het idee. De organisaties zijn niet blij met de woordkeuze in het wetsvoorstel. Zo moet 'werken buiten dienstverband' worden vervangen door 'werken als ondernemer', vinden zij. Dat geeft rechtszekerheid.

Intensivering handhaving

Dat schijnzelfstandigheid en gedwongen ondernemerschap moet worden uitgebannen zijn de organisaties met Koolmees eens. Met de intensivering van de handhaving in de zorg en bouw sectoren die onlangs werden aangekondigd zijn ze minder blij. De huidige wetgeving is daarvoor te onduidelijk menen zij.

Ondertekenaars van het pamflet zijn behalve ZZP Nederland uitzendorganisatie NBBU, intermediairs-vereniging Bovib en zzp-belangenclubs Zelfstandigenbouw, ONL voor Ondernemers, kunstenaarsbond BOK en SoloPartners, die zzp'ers in de zorg vertegenwoordigt, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post