THEMA

NEDERLAND WEER VOOR EUROPESE RECHTER WEGENS PENSIOENREGELS

Opnieuw moet Nederland voor het Europese Hof van Justitie verschijnen in een pensioenzaak. De oorzaak zijn allerlei verplichtingen die worden opgelegd bij de overdracht van pensioenkapitaal naar een ander land binnen de Europese Unie. Deze verplichtingen zouden niet stroken met het vrije verkeer binnen de Europese markt.

Aftrekbaar

De Europese Commissie stapte net als nu eerder dit jaar jaar in mei, ook al naar de Europese rechter. Toen ging het om het heffen van belasting wanneer pensioenvermogen naar een ander Europees land verhuist. Dat gebeurt namelijk niet wanneer mensen pensioengeld van de ene naar de andere Nederlandse uitvoerder overdragen.

De regels moeten voorkomen dat de fiscus inkomsten misloopt wanneer het pensioen in een ander land wordt uitgekeerd. Pensioenpremies zijn net als in de meeste andere landen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Zuur voor de Belastingdienst wanneer andere landen later de buit opstrijken door de pensioenuitkering te belasten.

Vrij verkeer

Maar de Commissie zegt dat de Pensioenwet op dit punt in strijd is met het Europese recht. Nederland zou zowel buitenlandse partijen op de Nederlandse markt als pensioengerechtigden en werknemers die buiten Nederland gaan werken dwarszitten. Het gaat om drie verschillende bepalingen.

De overheid verlangt alleen van buitenlandse dienstverleners dat ze een zekerheid stellen bij de overdracht van pensioenkapitaal uit Nederland aan de buitenlandse uitvoerder. Die eis is er ook als buitenlandse pensioenuitvoerders diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt. Dit belemmert het vrije verkeer van diensten en kapitaal, en de vrijheid van vestiging, vindt de Commissie.

Formeel verzoek

En het vrije verkeer van personen is in het geding. Voormalige werknemers die pensioengeld overdragen aan een buitenlandse uitvoerder moeten eerst met een zakelijk onderpand of bankgarantie over de brug komen. Dit is ook het geval wanneer ze daar pensioen willen inkopen. Daar is de Commissie het niet mee eens.

Dat werknemers die in het buitenland gaan werken, hun pensioen alleen zonder heffing aan een buitenlandse pensioenuitvoerder mogen overdragen, wanneer deze zich garant stelt voor belastingvorderingen klopt ook niet volgens de Commissie. De belastingplichtigen kan daar ook zelf een zekerheid voor stellen. Nederland kreeg eind vorig jaar al een formeel verzoek de wetgeving aan te passen. Dat advies is genegeerd.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post