THEMA

WERKGEVERS EN WERKNEMERS WILLEN OVERGANGSREGIME PENSIOENSTELSEL

Werkgevers en werknemers dringen aan op een overgangsregime tot het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijke afspraken over de overgangsfase zorgen voor rust en vertrouwen, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en vakbond FNV in een gezamenlijke verklaring.

Rust en perspectief bieden

“Terwijl nieuwe wetgeving op komst is, dreigen door de crisis met de huidige regels in de overgangsfase onnodige kortingen en verhogingen van premies. We moeten juist nu rust en perspectief bieden voor de jaren tot het nieuwe pensioenstelsel. Daar kan een nieuw overgangsregime in voorzien,” aldus de drie organisaties.

Sterke stijging premie in sectoren

De oproep is een reactie op de ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. In een aantal sectoren stijgen pensioenpremies sterk en neemt de pensioenopbouw af, ondanks een oproep om beide zoveel mogelijk stabiel te houden. Die stijgende pensioenpremies hebben een negatief effect op de bedrijvigheid, investeringen en koopkracht.

“Hogere pensioenlasten dragen niet bij aan het economisch herstel en de werkgelegenheid in het mkb. Met een overgangsregime kunnen we dit ondervangen,” aldus voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. “Nu korten, terwijl dat met de nieuwe regels niet nodig zou zijn, ondermijnt het vertrouwen van mensen in het stelsel en duwt ons verder in de crisis,” zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga.

Beslissingen in de geest van nieuwe contracten

Cao-onderhandelaars kunnen nu al rekening houden met de wijzigingen. Beslissingen over pensioenen en premies kunnen genomen worden in de geest van de nieuwe contracten. Zo kan er op een verantwoorde manier overgestapt worden naar de nieuwe situatie. “Voor komend jaar hebben we in het pensioenakkoord 90 procent afgesproken als ondergrens voor verlaging van pensioenen. Nu is het belangrijk om ook duidelijkheid te geven voor de jaren hierna,” aldus VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post