THEMA

PRINSJESDAG

Hier verzamelen wij verdiepende artikelen, interviews en video's in de aanloop naar Prinsjesdag.

Webinar Prinsjesdag 2018

Dit jaar is het eerste echte jaar dat de regering de afspraken uit het regeerakkoord kan gaan inpassen. De verwachtingen zijn daarom voor dit jaar hooggespannen. Samen met twee deskundigen* verkent Nextens woensdag 19 september om 12.00 uur de belast...

Afschaffing dividendbelasting was voor Unilever een harde eis

Afschaffing van de dividendbelasting was voor Unilever een harde eis om het internationale hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Tegen het kabinet werd tien jaar lang gezegd: ‘als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt...

Het kabinet herstelt meerdere fouten in één klap

De kogel is door de kerk, de afschaffing van de dividendbelasting wordt teruggedraaid! Door het intrekken van deze maatregel heeft het kabinet 1,9 miljard euro extra te besteden. Hiermee worden enkele wetsvoorstellen aangepast.

10 aanpassingen door handhaving dividendbelasting

Het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting toch te handhaven. Op de vraag waar het vrijgekomen geld dan naartoe gaat, is nu een duidelijk antwoord gekomen: het bedrijfsleven.

Begrotingsoverschot inschatten blijft complex

Is de Miljoenennota gebaseerd op fictie? Vrijdag rapporteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de schatkist in de eerste zes maanden van dit jaar al 11 miljard euro overhoudt. Toch staat in de jongste Miljoenennota dat het begrotingsoversch...
Liselot PuimanPrinsjesdag