THEMA

PAKKET BELASTINGPLAN 2020 ZORGT VOOR GEMENGDE GEVOELENS BIJ HET RB

Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt dat het Belastingplan 2020 zorgt voor gemengde gevoelens. Verschillende maatregelen raken specifiek het mkb. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB stelt: “Verschillende plannen werken goed uit voor de praktijk, maar de minder goede plannen werken wel heel nadelig uit. Er lijkt een ongelijke verhouding te zijn. Wij hebben dan ook gemengde gevoelens bij de voorstellen.”

Wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021

Schenk vervolgt: “We zien nu een wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021. Het is een wel heel omvangrijk wetsvoorstel en op het eerste oog zeer technisch en moeilijk leesbaar. Dergelijke voorstellen komen de uitvoerbaarheid van de regels niet ten goede. En dat geldt voor zowel de Belastingdienst als de praktijk.”

Verruiming van de werkkostenregeling is positief

Al eerder was aangekondigd dat de vrije ruimte per 1 januari 2020 wordt verhoogd van 1,2 procent naar 1,7 procent van de loonsom, voor zover deze niet meer bedraagt dan 400.000 euro. Adjay Pahladsingh van de Commissie Wetsvoorstellen: “Wij kunnen niet anders dan positief zijn over de maatregel. De praktijk worstelt wel vaker met de omvang van de vrije ruimte. De verruiming van de werkkostenregeling zorgt er toch voor dat er 2.000 euro meer onbelast kan worden besteed aan het personeel. Een goede ontwikkeling.”

Verlaging zelfstandigenaftrek treft het mkb

Pahladsingh sluit af: “Ondernemers in het mkb zijn heel belangrijk voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Nederland. Wij zijn dan ook blij dat er een forse lastenverlichting komt voor de middeninkomens. Maar ondernemers in het mkb zijn verre van blij met de forse verlaging van de zelfstandigenaftrek. Deze verlaging lijkt ertoe te leiden dat het mkb zelf de lastenverlichting betaalt. Is deze maatregel dan wel nodig? Het past niet bij het stimuleren van ondernemerschap.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post