THEMA

WAT BETEKENEN DOUANE-PROBLEMEN DOOR BREXIT VOOR ONDERNEMERS?

Het moment van de Brexit, 29 maart 2019, komt snel dichterbij. De onduidelijkheid over de nieuwe situatie zorgt ervoor dat bedrijven zich nog maar beperkt voorbereiden op de Brexit. Ondanks deze onzekerheid is het echter wel van groot belang dat ondernemers tijdig onderzoeken wat de potentiële impact is van de Brexit op de organisatie. De fiscale gevolgen zijn na de uittreding merkbaar op meerdere gebieden, waarvan de douane het grootste zorgenkindje is.

Brexit zorgt voor douanerechten en –formaliteiten

De EU-lidstaten vormen samen een douane-unie, wat betekent dat de EU wordt behandeld als één gebied voor douane-doeleinden en dat in principe dezelfde regels en tarieven in elke lidstaat gelden. Goederen kunnen, nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan, vrij vervoerd worden naar andere lidstaten zonder verdere betaling van douanegelden of douaneformaliteiten. Lidstaten profiteren daarnaast van preferentiële tarieven die tot stand zijn gekomen in het kader van de vrijhandelsovereenkomsten van de EU. Het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt in maart volgend jaar een derde land en als er geen afspraken gemaakt worden, zijn er straks douanerechten verschuldigd bij de handel van goederen tussen de EU en het VK. Ook brengt de Brexit extra douaneformaliteiten en vertragingen met zich mee.

Grote gevolgen voor handel in bederfelijke goederen

“De vertragingen die de formaliteiten met zich meebrengen, kunnen voor sommige bedrijven grote gevolgen hebben. Denk aan bedrijven die bederfelijke goederen, zoals bloemen, fruit, groenten en vlees exporteren. Kunnen zij hun spullen nog wel op tijd aan de andere kant van het kanaal krijgen? De kans op waardevermindering is groot. Er is mij een berekening bekend dat er na de Brexit van en naar het VK zo’n 25 kilometer file zal staan aan vrachtwagens”, vertelt Bob van der Steen, hoofd indirecte belastingen, douanezaken en Brexit bij Grant Thornton.

Wilt u zich ook optimaal voorbereiden op de Brexit?

Meld u dan nu aan voor het gratis Brexit webinar op 22 november >>

Douane-vertragingen brengen handel in gevaar

De potentiële douaneproblemen brengen niet alleen voor bederfelijke goederen problemen met zich mee. “Ook in de auto-industrie is het belangrijk dat onderdelen pas geleverd worden als ze gemonteerd kunnen worden. De levertijden zijn heel scherp. Als dat straks door lange wachttijden bij de douane in gevaar komt, wat ga je dan doen? Dat geldt ook voor het verzenden van pakketjes door internetbedrijven. Je wil het graag de volgende dag hebben, maar door de Brexit is er een kans dat dit niet meer gaat lukken. Voor deze bedrijven is het een optie om een deel van de voorraad naar het VK te verhuizen en om vanuit zo’n ‘warehouse’ de Britse markt te bedienen.”

Bedrijven stellen Brexit-voorbereidingen uit

Uit onderzoek van KPMG begin dit jaar blijkt dat 35.000 Nederlandse bedrijven die zaken doen met het VK nog niet bekend zijn bij de douane. Voor deze groep bedrijven heeft de Brexit de grootste impact, omdat zij nog geen ervaring hebben met handel met een land buiten de EU. “Vaak hoor ik van deze bedrijven: ik weet nog niet hoe het gaat lopen, dus ik wacht nog even met de voorbereidingen. Als zij wachten tot eind maart, dan lopen ze tegen problemen aan, want dan is er nog maar weinig tijd over om te reageren op de situatie.”

Tips voor accountants

“Ik zou accountants en belastingadviseurs willen adviseren dat wanneer de handel met het VK erg belangrijk is voor een ondernemer, om hem aan te sporen zich hier wel op voor te bereiden. Wat gaat het betekenen voor de onderneming? We weten nog niet alles, maar wel genoeg om een idee te krijgen van de verschillende scenario’s. Vragen die je een ondernemer zou kunnen stellen zijn bijvoorbeeld: hoe belangrijk is de handel met het Verenigd Koninkrijk? Zijn er straks vergunningen nodig om de producten in te mogen voeren? Welke tarieven ga je betalen? En wordt het product op deze manier niet te duur in het VK, aangezien Britse bedrijven deze invoerheffingen niet hoeven te betalen? Als de Engelse markt niet zo belangrijk is, kan er ook voor gekozen worden om de focus naar andere markten te verleggen. Er ontstaan namelijk ook kansen door de Brexit, want Britse bedrijven zullen slechter toegang krijgen tot de EU, wat concurrentievoordelen op zou kunnen leveren.”

Scenario’s doorrekenen

“Als uit de analyse blijkt dat het VK belangrijk is voor de onderneming, dan kan je een aantal scenario’s doorrekenen. Denk bijvoorbeeld aan een scenario waarbij er geen verdrag komt, of het verdrag dat er nu is met Canada of Noorwegen. Kijk wat dit betekent voor het bedrijf en laat de ondernemer dit met zijn afnemers of leveranciers bespreken. Voor wiens rekening komen de heffingen? Het blijft echter toch nog koffiedikkijken, want de echte consequenties zullen we nog moeten afwachten.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post