THEMA

BTW BIJ GENEESMIDDELEN - TANDPASTA EN ZONNEBRAND NIET MEER TEGEN VERLAAGD TARIEF

Tandpasta een geneesmiddel?

Eind 2016 is door de Hoge Raad geoordeeld dat fluoridehoudende tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met UVA- en UVB-filter voor de btw zijn aan te merken als geneesmiddel en daarom zijn belast tegen het verlaagde btw-tarief. Natuurlijk was de praktijk erg blij met dit oordeel omdat het gevolg is minder belasting betalen. Maar er zaten ook nadelen aan. Daarom is per 1 januari 2018 de definitie van geneesmiddel aangepast zodat die tandpasta's en zonnebrand niet meer onder het lage tarief vallen.

Tekort in de kas

De keerzijde is vanzelfsprekend. Als de belastingbetaler minder betaalt ontvangt de overheid dus ook minder. De wetgever kon dit verlies niet aan en heeft ervoor gekozen om de definitie van het begrip geneesmiddelen per 1 januari 2018 aan te passen met als gevolg dat het verlaagde tarief veel minder vaak van toepassing is.

Fluoridehoudende tandpasta’s en zonnebrandmiddelen met UVA- en UVB-filter zijn vanaf 1 januari 2018 dan ook niet meer belast tegen het verlaagde btw-tarief.

Geneesmiddelen tot 1 januari 2018

Tot 1 januari was geregeld dat de levering van geneesmiddelen in de zin van de geneesmiddelenwet is belast tegen het verlaagde btw-tarief van 6%. Eind 2016 is door de Hoge Raad geoordeeld dat de wetgever voor definitie van het begrip geneesmiddel heeft willen aansluiten bij de Geneesmiddelenwet. Op grond hiervan is kortgezegd sprake van een geneesmiddel als een product uitdrukkelijk als hebbende therapeutische of profylactische werking wordt aangeduid of aanbevolen of wanneer het door de wijze van aandiening de indruk wekt dat het deze werking heeft. Dat betekende dat als op de verpakking van tandpasta is vermeld dat het gaatjes in tanden en kiezen voorkomt deze tandpasta als geneesmiddel werd aangemerkt en de levering hiervan kon plaatsvinden tegen het verlaagde btw-tarief.

Geneesmiddelen vanaf 1 januari 2018

De definitie van het begrip geneesmiddel voor de btw is per 1 januari 2018 aangescherpt. Het verlaagde btw-tarief geldt nu alleen voor de levering van producten waarvoor een handelsvergunning als bedoeld in de Geneesmiddelenwet is afgegeven, of die hiervoor expliciet zijn vrijgesteld.

Geen verlaagd btw-tarief voor zonnebrand en tandpasta

Producten waarvoor een handelsvergunning is afgegeven, worden ingeschreven in de geneesmiddeleninformatiebank. De aanpassing betekent dat het verlaagde btw-tarief niet meer kan worden toegepast bij levering van onder andere zonnebrandmiddelen met UV-filter en fluoridehoudende tandpasta’s.

Makkelijk te controleren

Voor de praktijk is het natuurlijk vervelend dat het verlaagde btw-tarief nu veel minder vaak kan worden toegepast. Het voordeel is echter wel dat heel duidelijk is wanneer sprake is van een geneesmiddel dat is belast tegen het verlaagde btw-tarief. Of al dan niet een handelsvergunning is afgegeven is namelijk eenvoudig te raadplegen via de geneesmiddeleninformatiebank, via: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/. Controleer dit voor uw cliënten en leg het vast in de administratie.

Gevolgen in de praktijk van de belastingadviseur

Ondanks dat het een eenvoudige wijziging betreft, kan het een flinke impact hebben op uw cliënt. Informeer uw cliënt daarom over deze wijziging en zorg ervoor dat in kaart wordt gebracht welke producten wel tegen het verlaagde tarief kunnen worden geleverd en welke niet.

Onterecht verlaagd tarief toepassen

Het kan nadelige gevolgen hebben als het geldend tarief niet op tijd in kaart wordt gebracht. Als uw cliënt producten levert die niet meer onder het verlaagde tarief vallen maar nog wel het verlaagde tarief toepast, moet nog altijd 21% btw worden afgedragen aan de Belastingdienst. Ook als cliënt slechts 6% btw in rekening heeft gebracht. Het verschil komt voor rekening van uw cliënt waardoor opeens sprake is van een negatief resultaat.

Alsnog factureren

Als desondanks achteraf blijkt dat ten onrechte het verlaagde btw-tarief is toegepast (en dus te weinig btw in rekening is gebracht), ga dan na of het verschil alsnog kan worden gefactureerd. Als de afnemer aftrekgerechtigd is, zal dit veelal geen probleem vormen omdat de afnemer de nagefactureerde btw toch in aftrek kan brengen. In dit geval ondervindt zowel uw cliënt als zijn afnemer geen nadeel.

Alles weten over de laatste ontwikkelingen in de aangifte omzetbelasting?


Kijk het webinar "BTW-aangifte" gratis terug >>

 
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post