THEMA

BTW: PLAATS VAN DIENST SEMINARS

Het Europese Hof van Justitie heeft op 13 maart 2019 in de Zweedse zaak Srf konsulterna AB nadere invulling gegeven aan de term 'dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen'. Deze uitleg wijkt af van de visie van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld seminars en beroepsopleidingen die in het buitenland worden gegeven.

Artikel 6d Wet OB

Met ingang van 1 januari 2011 luidt de wettekst van artikel 6d Wet OB als volgt: "De plaats van een voor een ondernemer verrichte dienst bestaande in het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen, zoals beurzen en tentoonstellingen, en met de toegangverlening samenhangende diensten, is de plaats waar deze evenementen daadwerkelijk plaatsvinden.”

Visie staatssecretaris: ticket vereist

In de brief van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 22 september 2009 is opgemerkt dat met 'toegangverlening' het verlenen van toegang in meer enge zin wordt bedoeld. Namelijk tot evenementen waarvoor doorgaans een ticket vereist is. Hieronder kan bijvoorbeeld de toegang tot een show, toneelvoorstelling of een sportwedstrijd vallen. Het onderscheid tussen toegangverlening en andere diensten voor onderwijsactiviteiten is volgens de staatssecretaris naar verwachting beperkt aan de orde. Voor de meeste onderwijsactiviteiten is geen sprake van toegangverlening in enge zin.

Het laten deelnemen aan seminars en conferenties waarvoor geen toegangsbewijs nodig is, maar waarvoor voorafgaand de deelname is geregeld, valt niet onder het begrip toegang verlenen, aldus de staatssecretaris. In die gevallen staat niet de toegangverlening, maar de participatie van de afnemer voorop. In B2B-situaties betekent dit dus dat die diensten zijn belast op de plaats waar de afnemer is gevestigd. De uitzondering is er alleen voor beurzen en tentoonstellingen, waarbij het educatieve karakter voorop staat.

EU HvJ Srf konsulterna-arrest

Het Zweedse Srf konsulterna verzorgt tegen betaling educatieve en beroepsopleidingen voor accountants. De seminars vinden niet alleen in Zweden plaats, maar ook in andere lidstaten. Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven en moeten vóór de start van de cursus zijn aanvaard en betaald. De dienst bestaat uit een cursus van vijf dagen over accountancy, waarvoor is vereist dat zowel registratie als betaling op voorhand plaatsvindt. Het HvJ oordeelt dat deze dienst is aan te merken als een 'dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen'. Deze dienst is belast in de lidstaat waar het seminar daadwerkelijk plaatsvindt.

Visie staatssecretaris achterhaald

Op grond van bovengenoemd Srf konsulterna-arrest is de visie van de staatssecretaris, zoals verwoord in zijn brief van 22 september 2009 aan de Tweede Kamer, achterhaald. Dit betekent onder andere dat Nederlandse aanbieders van seminars in het buitenland aan Nederlandse cursisten (B2B) niet langer 21% Nederlandse BTW zijn verschuldigd, maar zich in het buitenland voor BTW-doeleinden moeten laten registreren en lokale BTW moeten afdragen. Overigens is dat van korte duur, omdat met ingang van 1 januari 2021 het MOSS-systeem ook gaat gelden voor grensoverschrijdende diensten anders dan digitale diensten.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post