THEMA

DE BTW-ELEMENTEN VAN PRINSJESDAG

Het Belastingplan 2020 is alweer enige tijd geleden bekend gemaakt. Inmiddels hebben we de voorgestelde wijzigingen goed kunnen bestuderen en een mening kunnen vormen. De volgende fase is om aan de slag te gaan met de voorstellen, want voor u het weet is het 2020. In deze column zet ik de btw-wijzigingen op een rijtje en geef ik aan of actie al dan niet gewenst is.

Verlaagd btw-tarief voor digitale publicaties

Deze maatregel zagen we aankomen. Nederland heeft zich ingezet om het mogelijk te maken om digitale publicaties gelijk te stellen aan fysieke publicaties. Het is dan ook niet verrassend dat Nederland deze regeling invoert nu dit op grond van het Unierecht mogelijk is.

Om te bepalen of sprake is van een elektronische uitgave waarvoor het verlaagde tarief gaat gelden, moet worden getoetst of de uitgave vergelijkbaar is met een fysieke uitgave waarvoor het verlaagde tarief van toepassing is. Deze vergelijkbaarheid moet worden beoordeeld naar de inhoud en het gebruik van de elektronische uitgave. Het is niet vereist dat voor elke elektronische uitgave een fysieke tegenhanger bestaat. Voorgesteld wordt dat het verlaagde btw-tarief ook gaat gelden voor het verlenen van toegang tot nieuwswebsites zoals die van dagbladen, weekbladen en tijdschriften.   Voorwaarde is wel dat de uitgaven en nieuwswebsites niet uitsluitend of hoofdzakelijk mogen bestaan uit reclamemateriaal, video-inhoud of beluisterbare muziek.

Ik verwacht dan ook dat in de praktijk een hoop vraagstukken zullen ontstaan. Het is daarom aan te bevelen om in een vroeg stadium deze vraagstukken in kaart te brengen en hierover met de Belastingdienst in contact te treden.

Quick fixes

De quick fixes worden met ingang van 1 januari 2020 ingevoerd. Deze nieuwe regels gaan gelden voor ondernemers die internationaal handelen. De quick fixes bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Vereenvoudiging van call-off voorraden
  Ondernemers met call-off voorraden in een andere EU-lidstaat hoeven zich niet meer in desbetreffende lidstaat te registreren voor btw-doeleinden. Voorwaarde is wel dat de voorraad er maximaal 1 jaar ligt. Dit betekent dat een goede voorraadadministratie moet worden bijgehouden. Deze maatregel is een vereenvoudiging wat betreft de registratie in andere EU-landen. Het is echter tevens een administratieve verzwaring, omdat nauwkeurig moet worden bijgehouden welke voorraad is overgebracht en voor welke periode. Kortom, wat mij betreft is hier sprake van een vereenvoudiging, maar gelijktijdig tevens sprake van een verzwaring van de administratieve lasten. Ondernemers moeten tijdig aan de slag met het voorbereiden van de administratie.
 • Vereenvoudiging regels ketentransacties
  Bij ketentransacties is het op dit moment in de praktijk erg lastig om te bepalen aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend en welke schakel dus de intracommunautaire levering vormt (alleen als sprake is van een intracommunautaire levering kan het nultarief worden toegepast). De overige leveringen worden aangemerkt als binnenlandse levering. Op dit moment is namelijk niet wettelijk geregeld aan welke schakel het vervoer moet worden toegerekend. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit wel wettelijk geregeld.
 • Verplichtstelling btw-identificatienummer
  Met ingang van 1 januari 2020 wordt het beschikken over een geldig btw-nummer van de afnemer verplicht om het nultarief voor intracommunautaire leveringen te kunnen toepassen. Ik adviseer ondernemers die hiermee te maken hebben om het team tijdig hierover te informeren en het systeem zo in te richten dat er geen leveringen kunnen worden gedaan als er geen geldig btw-nummer in het systeem staat.
 • Bewijsvermoeden vervoer intracommunautaire transacties
  Tot slot wordt een bewijsvermoeden geïntroduceerd voor bewijsvoering van het vervoer bij intracommunautaire transacties. Indien er twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken zijn waaruit het vervoer naar een andere EU-lidstaat blijkt, worden de goederen in ieder geval geacht te zijn verzonden of vervoerd. Ik heb lang nagedacht over wanneer hiervan sprake is, en ik vind het erg lastig. Deze maatregel zou in de praktijk tot enorme problemen kunnen leiden. Gelukkig is aangegeven dat het vervoer ook op andere wijze kan worden aangetoond, oftewel de huidige werkwijze is nog steeds goed.

Kanttekeningen

Als je het mij vraagt was Prinsjesdag 2020 voor ondernemers in theorie heel positief maar als je wat kritischer kijkt, dan zijn er toch ook wel een aantal kanttekeningen te plaatsen. Ondernemers en adviseurs moeten nu in ieder geval snel en flink aan het werk.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post