THEMA

TOCH VERLAAGD BTW-TARIEF VOOR PARKEREN

Het btw-tarief voor het bieden van parkeergelegenheid in combinatie met het verlenen van toegang tot attractieparken e.d. blijft de gemoederen bezighouden. De uitspraken waren tot voor kort min of meer hetzelfde; het verlenen van parkeergelegenheid is belast tegen het algemene btw-tarief van 21%. Tot voor kort, want Hof Den Bosch heeft inmiddels een afwijkende uitspraak gedaan.

Toch geen gelopen race

Na diverse uitspraken van de Hoge Raad inzake het bieden van parkeergelegenheid bij diverse parken leek het erop dat het bieden van parkeergelegenheid altijd is belast tegen het algemene btw-tarief. Naar aanleiding van de uitspraak van Hof Den Bosch blijkt dat er ook situaties denkbaar zijn dat het bieden van parkeergelegenheid in combinatie met het verlenen van toegang volledig is belast tegen het verlaagde btw-tarief.

De omstandigheden van het geval

Ook hier blijkt maar weer dat het antwoord altijd afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. De beoordeling of sprake is van een samengestelde dan wel bijkomende dienst is namelijk zeer casuïstisch. Dit wordt in de rechtspraak wel vaker opgemerkt. Het Hof Den Bosch heeft in zijn uitspraak rekening gehouden met alle eerdere uitspraken van de Hoge Raad en komt toch tot een andere uitkomst. Gezien hetzelfde beoordelingskader wordt toegepast, kan de enige reden hiervoor zijn dat de feiten in deze zaak anders zijn dan in de andere zaken.

De uitspraak van Hof Den Bosch

Dat de feiten enorm van belang zijn blijkt uit de rechtsoverwegingen. Het hof overweegt dat van een echte keuze om parkeergelegenheid af te nemen geen sprake is, vanwege de ligging van het attractiepark. Wie met de auto komt, is genoodzaakt om te parkeren op het parkeerterrein van belanghebbende. In de omgeving kan namelijk niet worden geparkeerd en de eerste openbare parkeergelegenheid ligt op twee kilometer afstand van het attractiepark. Tevens acht het hof van belang dat het openbaar vervoer geen groot aantal bezoekers kan verwerken en enkel bezoekers die in de buurt van het attractiepark verblijven, kunnen per fiets of te voet naar het park komen.

Hoe nu verder?

Mijns inziens heeft het Hof Den Bosch een juiste uitspraak gedaan. Helaas denkt de Belastingdienst hier anders over. De Belastingdienst heeft namelijk al aangekondigd om cassatie in te stellen. Dit is uiteraard geen ramp, gezien de Hoge Raad altijd tot een gelijk oordeel kan komen.

Mocht u in een vergelijkbare situatie verkeren, dan verdient het aanbeveling om alvast bezwaar te maken en de inspecteur te verzoeken om de zaak aan te houden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post