THEMA

ZONNEPANELEN EN BTW: EEN UPDATE

Sinds enkele jaren is duidelijk dat iemand die in zonnepanelen investeert in veel gevallen de BTW op de investering terug kan vragen. De Belastingdienst heeft daar inmiddels een aparte pagina op haar website over ingericht. Maar mag je nu ook een deel van de BTW op de bouwkosten van de woning terugvragen? En moet je je aanmelden voor de nieuwe kleine ondernemersregeling?

Tijd voor een update.

Ondernemerschap

In juni 2013 heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan in de door de heer Fuchs uit Oostenrijk gevoerde procedure. Uit die uitspraak is duidelijk geworden dat een particulier die investeert in zonnepanelen en de opgewekte elektriciteit vervolgens (deels) levert aan een energiemaatschappij, ondernemer is voor BTW.

Dat betekent dat je BTW moet afdragen over de aan de energiemaatschappij geleverde elektriciteit en dat de BTW op de investering aftrekbaar is. Voor het eigen (privé) gebruik geldt in Nederland een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van de capaciteit van de panelen.

Bouwkosten woning

Een ondernemer die eerder al BTW op de bouwkosten van zijn nieuwbouwwoning had teruggevraagd, was van mening dat hij bij investering in zonnepanelen niet alleen de BTW op de zonnepanelen, maar ook een aanvullend deel van de bouwkosten terug kon vragen. Uiteindelijk heeft de hoogste rechter hem daar gelijk in gegeven.

De vraag is of dat ook betekent dat iemand die nu een nieuwbouwwoning laat bouwen en daar ook zonnepanelen op laat installeren, recht heeft op aftrek van BTW op een deel van de bouwkosten van de woning. Ook deze vraag is bij rechters terechtgekomen en de uitspraken zijn wisselend. Hof Arnhem-Leeuwarden is van mening dat er geen recht op aftrek bestaat. Rechtbank Noord Nederland is van mening dat er wel recht op aftrek bestaat. Tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden is cassatie ingesteld.

Uit een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) blijkt dat het beleid van de Belastingdienst is om geen teruggave te verlenen van de BTW op de bouwkosten. Bezwaarschriften, tegen de beschikking geen teruggave, worden door de Belastingdienst afgewezen. Dat betekent dat je een beroepsprocedure moet starten om ervoor te zorgen dat je je teruggave ontvangt, als de Hoge Raad uiteindelijk oordeelt dat de BTW op de bouwkosten deels aftrekbaar is.

Nieuwe kleine ondernemersregeling

Sinds 1 januari jl. is er een nieuwe kleine ondernemersregeling ingevoerd. Die regeling is ook van belang op het moment dat je nu investeert in zonnepanelen. Als je je aanmeldt voor de kleine ondernemersregeling, dan ben je vrijgesteld van BTW. Dat betekent dat, als je dat wilt, je pas in het jaar na de investering moet aanmelden voor de kleine ondernemersregeling. Aan die aanmelding zit je  3 jaar vast. Dat betekent ook dat je in die 3 jaar geen BTW kunt terugvragen op kosten die je maakt voor de zonnepanelen en ook geen BTW terug kunt vragen als je extra zonnepanelen aanschaft. Het is dus de afweging of het nadeel van het jaarlijks afdragen van het forfait opweegt tegen het niet terug kunnen vragen van BTW op kosten en investeringen.

Conclusie

Zonnepanelen en BTW blijft een interessante combinatie. Of je bij zonnepanelen op je nieuwbouwwoning ook de BTW op een deel van de bouwkosten terug kunt vragen blijft nog even de vraag. Mocht je hier mee te maken hebben, dan doe je er goed aan bezwaar te maken en eventueel beroep in te stellen om je rechten veilig te stellen. Mijn verwachting is dat, voordat de zitting van het beroep in een nieuwe procedure plaatsvindt, de Hoge Raad uitspraak doet in het cassatieberoep tegen de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

Het wel of niet aanmelden voor de nieuwe kleine ondernemersregeling blijft, net zoals bij andere ondernemers, een bewuste afweging. Tijd voor het voorjaar en zon!

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post