Columns

Er zit muziek in CRM

CRM is trending. CRM is hip. Als we de meeste consultants mogen geloven moet ieder accountantskantoor zo snel mogelijk met CRM van start. Als CRM-leverancier voor de accountancybranche zijn wij het hier uiteraard volledig mee eens. Want werken zonder CRM is zoals luisteren naar een rockconcert zonder gitarist. Lees verder

Vrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing bij overdracht aandelen in een onroerend goed-lichaam

Recent trok een uitspraak van het Hof mijn aandacht. Wordt een vennootschap met onroerend goed binnen de familie overgedragen, dan kan de heffing van overdrachtsbelasting een belemmering zijn. Het Hof heeft nu geoordeeld dat bij een overdracht van aandelen in een onroerend-goed lichaam de vrijstelling voor de bedrijfsopvolging van toepassing kan zijn! Lees verder

Profetie over de btw-punten op Prinsjesdag

Vol spanning wacht menig fiscalist de derde dinsdag van september af. De dag waarop bekend wordt gemaakt hoe fiscaal 2018 eruit komt te zien. Gedurende het jaar is her en der een tipje van de sluier opgelicht. Ik ben een zoektocht gestart naar deze ‘tipjes’ om te kunnen voorspellen wat de btw-wereld kan verwachten op Prinsjesdag. Lees verder

De onderwijsvrijstelling in de btw is niet altijd helder

Tijdens de vakantieperiode trok een uitspraak van Rechtbank Gelderland mijn aandacht. Is het ontwikkelen, nakijken en verwerken van examens onderwijs voor de btw? De Rechtbank vindt van niet, maar wanneer is de onderwijsvrijstelling in de btw dan wel van toepassing? Valt een typecursus onder onderwijs en daarmee onder de vrijstelling? Lees verder

Voordelen van het pensioenverdrag Nederland Duitsland

Het in 2016 in werking getreden belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland heeft vooral de gemoederen van de in Duitsland woonachtige pensionado's behoorlijk doen verhitten. Het pensioen dat afkomstig was uit Nederland, werd tot die tijd conform het dan geldende belastingverdrag belast in Duitsland, maar met het nieuwe verdrag wordt het belast in Nederland. Lees verder

Te hoge rekening-courant schuld dga bij eigen bv?

Al jaren kijkt de Belastingdienst kritisch naar hoge rekening courantschulden van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan zijn bv. In 2015 werd hierop door een aantal belastingadviseurs geanticipeerd, met de stelling dat een onzakelijke rekening-courant (r/c) belastingvrij kan worden ‘weggestreept’, hiermee de indruk wekkend dat iedere dga belastingvrij van zijn hoge rekening courant schuld bij zijn bv af kan komen. De fiscale (on)mogelijkheden en risico’s werden niet of nauwelijks belicht. Lees verder

Btw: Waar moet u op letten bij de export van goederen?

Bij de uitvoer van goederen uit de EU (export) wordt al snel gedacht dat dit voor de heffing van btw geen problemen oplevert, het nultarief is namelijk van toepassing. In de praktijk blijkt dat hier toch wel haken en ogen aan zitten. Hierna vertel ik waarom. Lees verder

Hoog of laag spel in de btw

Afgelopen herfst heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om gedrukte boeken en digitale boeken voor de btw gelijk te mogen behandelen. In mijn ogen een logische ontwikkeling. Toch is het maar de vraag of het voorstel uiteindelijk wordt aangenomen. Lees verder

Buiten Nederland wonen en aftrek van hypotheekrente

Als u buiten Nederland woont, Nederlands inkomen heeft en een eigen woning bezit die is gefinancierd met een hypotheek, komt u mogelijk in aanmerking voor fiscale aftrek van hypotheekrente in Nederland. U dient wel aan een aantal fiscale voorwaarden te voldoen. Lees verder

Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen

Burgers en de Belastingdienst verschillen nogal eens van mening aangaande de kwalificatie van bepaalde werkzaamheden. Veelal is de Belastingdienst van mening dat als een voordeel wordt behaald dit belast moet worden. In gevallen waarbij een verlies wordt geleden, worden de werkzaamheden niet gezien als een bron van inkomen. Lees verder