Columns

De verhoogde schenkingsvrijstelling per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning terug in de Successiewet. Inmiddels is de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting verschenen. De hoogste tijd om nader in te gaan op de praktische uitvoering van deze schenkingsvrijstelling. Lees verder

Naheffing met boete door bouwkostenopgaaf! Of toch niet?

Laatst werd ik gebeld door een cliënt. De inspecteur had hem meegedeeld dat hij voornemens was om naheffingsaanslagen met boeten op te leggen. Mijn cliënt heeft altijd keurig btw-aangiften ingediend, btw voldaan, keurig alles conform de eisen vastgelegd, etc. Hij kon het niet geloven dat er nog iets na te heffen zou zijn. Lees verder

Let u genoeg op bij intracommunautaire transacties?

Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft recentelijk geoordeeld (ECLI:NL:RBZWB:2016:8393) dat een belastingplichtige die handelde in mobiele telefoons onvoldoende oplettend is geweest ten aanzien van zijn intracommunautaire transacties. Hij mocht daarom het nultarief voor intracommunautaire leveringen niet toepassen. Hoe zat het ook alweer? Lees verder

De schenking onder opschortende tijdsbepaling uitgelicht

Onlangs kreeg ik een schenkingsakte onder ogen waarin een schenking onder opschortende tijdsbepaling was overeengekomen. Deze vrij zeldzame schenkingsvariant was ik nog niet eerder tegengekomen. Wat houdt een schenking onder opschortende tijdsbepaling precies in? En wat zijn de fiscale gevolgen van een dergelijke schenking? Lees verder

(Boek)winst zonder belastingheffing

Bij verkoop van een bedrijfsmiddel met boekwinst betaal je belasting over die boekwinst. De belastingheffing kun je uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. In de praktijk merk ik dat ondernemers na een tijd uitstel weer meer gaan investeren. Een mooi moment om nog eens bij stil te staan bij de toepassing van de HIR. Lees verder

Wanneer is btw-teruggaaf mogelijk bij een oninbare vordering?

Om btw terug te kunnen vragen ter zake van een oninbare vordering moet met enkele punten rekening worden gehouden. Per 1 januari 2017 zijn enkele regels gewijzigd. Zo is de éénjaarsfictie geactiveerd en daarnaast is er een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Lees verder

Hoe gaat u om met ‘95% kans dat uw baan over vijf jaar niet meer bestaat’?

‘Kans dat uw baan over vijf jaar niet meer bestaat’, met dit soort koppen proberen marketeers uw aandacht te trekken. Zelf maak ik mij er ook schuldig aan: een kop verzinnen om lezers te verleiden. U kunt deze koppen natuurlijk negeren. Maar interessanter is: hoe gaat u hier slim mee om? Lees verder

Gescheiden, maar niets vastgelegd… glad ijs!

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. De (financiële) afwikkeling van een scheiding kan erg complex zijn en verdient extra aandacht. Naast de gehuwden zijn er de scheidende (notariële) samenlevers. Ook daar geldt dat nalatigheid in de afwikkeling van de scheiding verstrekkende gevolgen kan hebben. In deze column aandacht voor deze gevolgen met de fiscale eigen woning in de hoofdrol. Lees verder

De wondere wereld van de btw

Het eind van het jaar komt in zicht en dat is altijd het moment voor de eindejaarstips. Kortom, u verwacht waarschijnlijk een vooruitblik op 2017. Het is ook de tijd van de bekende jaaroverzichten, die terugblikken in de tijd. In deze column kijk ik ook even terug naar wat dit jaar ons op btw-gebied heeft gebracht, met een kleine knipoog… Lees verder

Positie partner bij Wet uitfasering PEB

Met betrekking tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen hadden de leden van de Eerste Kamer een aantal vragen aan de staatssecretaris van Financiën. Een gedeelte daarvan zag op de compensatie van de partner van de dga. Onlangs heeft de staatssecretaris zijn reactie naar de Eerste Kamer gestuurd. Lees verder