Columns

Deel I: Geen financiering van de bank? Tips voor alternatieve financiering!

Veel ondernemers komen vroeg of laat op het punt dat er extra financiële middelen nodig zijn. Vroeger ging een ondernemer voor deze financiering naar de bank. Echter, sinds de kredietcrisis is het steeds lastiger geworden om als ondernemer een bancaire lening af te sluiten. Daarentegen groeit met de dag het aanbod aan mogelijkheden voor alternatieve financieringen gigantisch. Lees verder

Btw-compliance in andere EU-lidstaten

Waar men vroeger er nog mee weg kon komen om niet te registreren voor de btw, maken ook de fiscale autoriteiten een digitale inhaalslag waardoor het voor hen makkelijker is om controles in te stellen. In deze bijdrage daarom de belangrijkste punten om in overweging te nemen ten aanzien van de btw-compliance in andere EU-lidstaten. Lees verder

Déjà vu

De laatste maanden verschenen er veel negatieve berichten in de pers over het (interne) functioneren van de Belastingdienst. Bij het lezen daarvan viel het mij op dat ik niet geschokt was, maar herkenning en doffe berusting voelde. Dat was lang niet gebeurd, maar ik ben ook al een tijdje niet meer werkzaam bij de dienst. Nu kwam het gevoel in volle sterkte terug: déjà vu. Lees verder

Belastingvrije kapitaalterugbetaling, let op de juiste route!

Nu de economie weer aantrekt bouwen bedrijven weer vermogen op. Dat vermogen kan de BV gebruiken om het gestorte kapitaal weer terug te betalen aan de ondernemer die het afgelopen decennium het nodige privé vermogen in de onderneming heeft gestoken. Het terugbetalen kan zonder belastingheffing, maar wel alleen onder strikte voorwaarden. In deze column ga ik in op een situatie waarbij het zonder die voorwaarden tóch goed afliep voor de ondernemer. Lees verder

Terugontvangen boeterente? Reken uzelf niet te snel rijk!

Door de historisch lage hypotheekrente hebben veel huizenbezitters de rentevaste periode van hun hypotheek opengebroken. Voor het verlies aan te derven rente-inkomsten brengen financiële instellingen boeterente in rekening. Maar bij tienduizenden klanten is er teveel in rekening gebracht en dat moet worden terugbetaald. Wat zijn eigenlijk de fiscale consequenties hiervan? Lees verder

Eigen woning: bijtellen, aftrekken… of allebei?

De wettelijke bepalingen over de eigen woning in de Wet inkomstenbelasting zijn deze dagen zó complex geworden dat zij elkaar soms tegenwerken. In deze column behandel ik een recente rechtbank uitspraak waaruit maar weer eens duidelijk wordt hoe complex en onbegrijpelijk de regelgeving is. Lees verder

Btw op advocaatkosten niet aftrekbaar

Het Gerechtshof oordeelt dat btw op juridische advieskosten niet aftrekbaar is, omdat niet voldoende aannemelijk is gemaakt dat de btw betrekking heeft op de ondernemingsactiviteiten van belanghebbende. Er is één geval waarin sprake kan zijn van recht op aftrek van voorbelasting, maar voor dit administratiekantoor was het onwaarschijnlijk. Lees verder

Openstaande facturen betaald krijgen

Openstaande facturen, grote kans dat u er als ondernemer al eens mee te maken heeft gehad. Je hebt geprobeerd om openstaande facturen te voorkomen en je communicatie is correct geweest, maar de factuur is nog steeds niet betaald. In dit laatste deel het vervolg van wat te doen met openstaande facturen. Lees verder

Het belang van goede communicatie bij openstaande facturen

De gevolgen van openstaande facturen kunnen rigoureus zijn voor ondernemers. In de vorige column ben ik ingegaan op de eerste twaalf tips om openstaande facturen te voorkomen. In deze column ga ik in op de volgende zes tips met het belang van een goede communicatie bij openstaande facturen. Lees verder

Tips om openstaande facturen betaald te krijgen

Openstaande facturen, grote kans dat u er als ondernemer al eens mee te maken heeft gehad. Onderzoek van Stichting betalingsachterstandenregistratie toonde aan dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven (55%) regelmatig de dupe is van betalingsachterstanden van klanten. Wat kunt u als ondernemer doen om openstaande facturen te voorkomen? Lees verder