Columns

Buiten Nederland wonen en aftrek van hypotheekrente

Als u buiten Nederland woont, Nederlands inkomen heeft en een eigen woning bezit die is gefinancierd met een hypotheek, komt u mogelijk in aanmerking voor fiscale aftrek van hypotheekrente in Nederland. U dient wel aan een aantal fiscale voorwaarden te voldoen. Lees verder

Wij lenen vaak van de toekomst om de schulden van het verleden te betalen

Burgers en de Belastingdienst verschillen nogal eens van mening aangaande de kwalificatie van bepaalde werkzaamheden. Veelal is de Belastingdienst van mening dat als een voordeel wordt behaald dit belast moet worden. In gevallen waarbij een verlies wordt geleden, worden de werkzaamheden niet gezien als een bron van inkomen. Lees verder

Verhuur van onroerend goed of meer dan dat?

Verhuur van onroerend goed is in beginsel vrijgesteld van btw. In veel gevallen wordt naast het onroerend goed ook andere faciliteiten aangeboden aan de huurder. In dit geval is al minder duidelijk of het gaat om verhuur van onroerend goed of meer dan dat, namelijk zogenaamde verhuur plus. Dit onderscheid is voor de btw van cruciaal belang. Lees verder

Kabinetsformatie en belastingen: controleren is belangrijkste rol fiscus!

In het kader van de kabinetsformatie zijn er zo’n 750 voorstellen door diverse belangengroeperingen gelanceerd. Vanuit de politieke partijen komt wederom de vraag om vereenvoudiging van het belastingstelsel en de toeslagen. Ook de hypotheekrente wordt weer genoemd. Vereenvoudiging is het toverwoord. Ik vrees toch dat vereenvoudigen altijd weer tot besparing – op het overheidsbudget – gaat leiden. Lees verder

In 2018 btw terugvorderen van uw verbouwing in 2013?

Koopt u een pand en gebruikt u het voor belaste prestaties, dan kunt u de btw terugvragen. Gebruikt u het pand later niet volledig voor belaste prestaties, dan moet u een deel terugbetalen. Bij een verbouwing geldt dat niet. Dat gaat veranderen. De wetgever is een internetconsultatie gestart voor een wetswijziging. In deze column ga ik in op de praktische gevolgen van dat wetsvoorstel. Lees verder

Huwelijkse voorwaarden, periodiek onderhoud vereist!

Vanuit mijn specialisatie, fiscaal/financieel echtscheidingsadvies, kom ik vaak in aanraking met scheidende ondernemers. Veel van deze ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden, maar de exacte inhoud weet men niet meer of is verouderd. Niet zelden zorgt dit voor onaangename verrassingen en bijbehorende discussies. In deze column hierover meer. Lees verder

Een reus op lemen voeten

De Europese Unie houdt zich al jaren bezig met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme door criminele organisaties. In 2015 werd in dat kader alweer de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn afgekondigd. Deze heeft, net als de vorige Richtlijn, ook gevolgen voor de Nederlandse wetgeving, omdat ook deze wordt geïmplementeerd in de Wwft. Lees verder

Deel II: Geen financiering van de bank? Tips voor alternatieve financiering!

Vroeger ging een ondernemer voor deze financiering naar de bank. Sinds de kredietcrisis werd één op de vier aanvragen van een mkb’er afgewezen. Daarentegen groeit met de dag het aanbod aan mogelijkheden voor alternatieve financieringen gigantisch. In het eerste deel gaven we tien tips voor de zoektocht naar alternatieve financiering. In deze editie de volgende tien. Lees verder

Deel II: 2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’

In mijn column van 27 juli 2016 kwam de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' bij de transformatie van bestaande onroerende zaken naar woningen. Daarin werd gesteld dat na bestemmingswijziging en bij aanvang van de verbouwingswerkzaamheden mogelijk sprake is van een 'woning in aanbouw' zodanig dat aanspraak gemaakt kan worden op het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2%. Dit standpunt lijkt inmiddels achterhaald, maar is dat zo? Lees verder

Privégebruik auto en btw: de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 21 april 2017

Op vrijdag 21 april 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over een viertal zaken met betrekking tot btw en privégebruik auto. Van de vier zaken heeft de Hoge Raad er twee deels gegrond verklaard en twee geheel ongegrond. Omdat het dezelfde materie betreft zullen wij deze zaken integraal behandelen. Lees verder