THEMA

BEPERKTERE ROL ACCOUNTANTS BIJ NACONTROLE NOW

De accountancy gaat een beperktere rol spelen bij de controle op misbruik van corona-loonsubsidiemaatregel NOW dan eerder gedacht. Het lijkt erop dat bij de eerste 113.000 aanvragen voor de loonsteun een kleine 10% een accountantsverklaring is vereist. Accountants reageren opgelucht. Vanwege de fraudegevoeligheid waren zij bang voor reputatieschade en schadeclaims.

Deskundigheid in huis

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (SZW) werd in het leven geroepen om de gevolgen van de lockdown op de arbeidsmarkt te beperken. Er moesten snel miljarden in het stilgevallen bedrijfsleven worden gepompt om banen te kunnen redden. De controle van de aanvragen zou achteraf worden gedaan met behulp van een accountantsverklaring, dat schrijft het FD.

Maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft inmiddels laten weten dat de bulk van die nacontrole niet meer per se bij de streng gereguleerde accountants komt te liggen. Administratiekantoren, financieel dienstverleners en adviseurs van brancheorganisaties mogen deze taak ook op zich nemen. Minister Wouter Koolmees (SZW) schrijft aan de Kamer dat dit niet ongebruikelijk is: 'De Belastingdienst vraagt een dergelijke derdenverklaring ook bij uitstel van betaling bij bijzondere omstandigheden.'.

Goed nieuws voor de accountants maar de beroepsgroep heeft ook zijn bedenkingen bij de beslissing. Zo zegt accountant John Weerdenburg van Auxilium Adviesgroep, dat een derdenverklaring van een administratiekantoor of brancheorganisatie geeft immers niet dezelfde zekerheid als een accountantsverklaring. 'Je kunt je in alle eerlijkheid afvragen of zij daarvoor wel de deskundigheid in huis hebben.', aldus de accountant.

Twijfelachtige adviezen

Weerdenburg zegt ook berichten te krijgen over zeer twijfelachtige adviezen aan ondernemers. 'Ik heb bezorgde accountants gesproken over administratiekantoren die klanten adviseren om de omzet van april pas in augustus te factureren. Zo kunnen ze de maximale NOW-subsidie binnen harken. Daar zeg ik wel bij dat er ook hele goede administratiekantoren zijn. Ik wil ze niet allemaal over een kam scheren. Maar een toetsbaar kader, zoals accountants die kennen, ontbreekt.'

Hoe zo'n toetsbaar kader er voor de NOW uit komt te zien is nog onduidelijk. Wat vast staat is dat een accountantsverklaring vereist is als de eindafrekening hoger is dan €125.000. Dat is dus bij slechts 10% het geval maar deze groep is wel goed voor 66% van het totale voorschot.

Duidelijkheid vooraf

Ondernemers met een eindafrekening onder €125.000 hebben voldoende aan een derdenverklaring. Lager dan €25.000 behoeft zelfs helemaal geen nacontrole. Wel heeft Koolmees aangegeven steekproeven niet uit te sluiten. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is nog in gesprek met het ministerie en de uitkeringsorganisatie UWV. Vooral om de vraag te beantwoorden wat de accountants straks precies moeten controleren.

Hoogleraar externe verslaggeving Arjan Brouwer, is betrokken bij de NBA-werkgroep die zich bezighoudt met de rol van de accountant bij de NOW-subsidie.Volgens Brouwer is het vanwege de mogelijkheid dat politieke opvattingen verschuiven met de tijd, juist belangrijk van te voren duidelijk te hebben wat wel en wat niet van de accountant wordt gevraagd qua toetsing bij de aanvraag, aldus Brouwer tegenover het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post