THEMA

BETALINGSUITSTEL VOOR BELASTINGEN AL RUIM 10 MILJARD

De Belastingdienst verleende tot half juni uitstel voor de betaling van ruim 10 miljard euro aan ondernemersbelastingen. Meer dan 185.000 ondernemers hebben gebruikt gemaakt van deze regeling die hen door de coronacrisis moet helpen, meldt de regering.

Grootste bedragen bij loonheffing en btw

Het totaalbedrag bestaat voor een groot deel uit uitstel voor de loonheffing (4 miljard euro) en de btw (4 miljard euro). Daarnaast gaat het om de vennootschapsbelasting (1,5 miljard euro) en de inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringswet (700 miljoen euro). De meeste ondernemers vragen in eerste instantie uitstel aan voor bedragen van minder dan 20.000 euro.

Het totaalbedrag aan uitgestelde betalingen neemt waarschijnlijk verder toe. Ondernemers kunnen nog tot zeker 1 oktober uitstel aanvragen. Het uitstel geldt bovendien voor drie maanden of langer, dus het al verleende uitstel kan ook van toepassing zijn op de komende maanden. Voor het eind van juni volgt een prognose voor het aantal aanvragen voor de rest van het jaar.

Regering streeft naar maatwerk

De regering heeft nog geen beslissing genomen over de mogelijkheden voor betaling na de periode van uitstel. Wel streeft de regering zoveel mogelijk naar maatwerk. De betalingseisen worden zoveel mogelijk afgestemd op de situatie per sector. Kappers worden op een andere manier getroffen door de coronacrisis dan de reisbranche, aldus de regering.

“Met de belastingmaatregelen die we hebben genomen hebben we al veel ondernemers geholpen in deze lastige tijd en dat blijven we doen. Daar hoort ook bij dat we kijken naar een goede oplossing op het moment dat de rekening uiteindelijk komt. Zodat ondernemers niet alsnog onbedoeld in de knel komen wanneer zij weer gaan betalen,” aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in een toelichting.

De regering overlegt met de verschillende koepelorganisaties over een plan van aanpak voor de betaling van de belastingen. Meer informatie volgt in de zomer.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post