THEMA

NIEUWE STAP IN CONTROLE NOW-AANVRAGEN

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Accountants en financiële adviseurs maakten eerder al een afspraak met beroepsorganisatie NBA over een controleprotocol voor grotere bedrijven. Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt over de groep die tussen €20.000 en €100.000 heeft gekregen.

Derdenverklaring

Daarover heeft minister Wouter Koolmees woensdag de Tweede Kamer ingelicht. Het gaat om de groep ondernemers in het mkb die meer dan een kwart van de subsidie hebben geclaimd. Samen goed voor zo'n €7,8 miljard. De controle vindt achteraf plaats via een zogenaamde derdenverklaring. Die kan komen van een accountant, een fiscalist of een boekhouder.

De angst bestond bij accountants dat adviseurs met minder beroepsregels de verklaring gemakkelijker en goedkoper zouden kunnen aanbieden. Daarentegen staat het op extra kosten jagen van de ondernemers haaks op het doel van de NOW. De verklaring geeft aan dat de 'derde' alle gegevens heeft besproken en bekeken, schrijft het FD.

Risico's

De derde mag de verklaring niet tekenen als eventuele afwijkingen niet worden gecorrigeerd. Maar deze beperkte controle biedt natuurlijk geen absolute zekerheid. 'Er is gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden en fraude en fouten zo veel mogelijk te voorkomen,' aldus de NBA.

De risico's op fraude zijn aanzienlijk bij de met haast opzette regeling. De Algemene Rekenkamer waarschuwde eerder al dat eerst uitbetalen en later pas controleren risicovol is. Ook betrouwbare ondernemers kunnen er mee in de problemen komen, aldus de Rekenkamer. Er zijn inmiddels al 900 meldingen van mogelijke fraude binnengekomen bij de Inspectie SZW. Daarop zijn veertig strafrechtelijke onderzoeken gestart.

Definitieve berekening

Het UWV neemt vanaf 7 oktober de definitieve subsidieaanvragen in behandeling voor de eerste NOW ronde. Het gaat daarbij over de periode maart tot juni. Werkgevers met op z'n minst 20% omzetverlies hebben toen een voorschot op de loonkosten gekregen van 80%. Als nu toch blijkt dat de omzetdaling minder groot is moet een deel weer terug worden betaald. Daarbovenop komt een boete als de loonsom toch is gedaald.

Bij voorschotten onder de €20.000 vinden al steekproefsgewijs controles plaats. Dit betreft de grootste groep aanvragen maar deze ondernemers zijn samen goed voor slechts €1 miljard. Tegenover de bijna €5 miljard die naar de grote bedrijven gaat. De grote jongens krijgen geen cent zonder handtekening van een accountant. Bedrijven krijgen nu 24 of 38 weken om hun aanvraag in te dienen en het UWV krijgt een jaar om ze af te handelen, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post