THEMA

TIJDELIJKE NOODREGELING VOOR ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS VAN START

Het kabinet wil in de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Met de maatregel Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) hebben uw klanten, onder wie zzp’ers, een betere kans hun bedrijf voort te zetten.

Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op 2 voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, speciaal gemaakt voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Inkomensondersteuning

Om inkomensondersteuning te krijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal 3 maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot € 1.050 netto. Het gaat om een gift en hoeft niet te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Voorwaarden

  • Zelfstandige ondernemers moeten bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende 3 maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Als dit achteraf anders blijkt te zijn, moet u dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen - zoals een spaarrekening en huisbezit - en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is op deze manier eenvoudig en snel uitvoerbaar.
  • De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken.
  • De aanvragers moeten voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkten. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal gewerkte maanden.
  • Een zelfstandige moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020, 18.45 uur.

Snelle procedure

Gemeenten voeren de regeling uit en deze loopt voorlopig tot 1 juni 2020. Door de soepele voorwaarden en snelle procedure kan de gemeente een aanvraag voor de Tozo binnen 4 weken afronden.

Voorkom misbruik

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Controle vindt achteraf plaats. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post