THEMA

KENNISDOCUMENT EXCESSIEF LENEN VAN DE EIGEN BV

In dit document vindt u alles over het wetsvoorstel over het belasten van het excessief lenen van de eigen BV. Dit wetsvoorstel zal naar waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in werking treden, maar het is belangrijk nu al stappen te ondernemen voor uw klant. De gevolgen van de wet en wat u kunt doen, staan in dit document beschreven.

Dga's die meer dan € 500.000 van hun eigen BV lenen zullen na ingang van de wet sneller in de belastingheffing worden betrokken. Bij de vraag of de grens wordt overschreden, worden ook leningen van de fiscaal partner en verbonden personen meegenomen. Indien het door de BV uitgeleende bedrag aan de relevante personen de € 500.000 overschrijdt, zal het meerdere als een fictief inkomen uit aanmerkelijk belang bij de
dga worden belast. De heffing zal dan plaatsvinden tegen het dan geldend tarief in box 2.

In dit document geeft advocaat en belastingkundige Samad Laghmouchi toelichting en handvatten over de veranderende wetgeving.

Download kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. Achtergrond
  2. De maatregel excessief lenen van de eigen BV in vogelvlucht
  3. Het fictief reguliere voordeel
  4. Belastingplichtigen die onder het bereik van de maatregel vallen
  5. Relevante schulden en het maximumbedrag van die schulden
  6. Leningen eigen woning
  7. Overgangsmaatregel
  8. Hoe kunt u uw cliënt de komende tijd hierbij adviseren?

Deze blog vindt u mogelijk ook interessant:


"Excessief lenen bij de eigen bv? U wordt dubbel belast!" >>
Share this post