THEMA

WET TEGEN EXCESSIEF LENEN VAN EIGEN BEDRIJF STUIT OP VEEL KRITIEK

Ondernemers lenen miljarden van hun eigen bedrijf en ontlopen daarmee belasting op winstuitkeringen. Box 2 heeft volgens staatssecretaris Snel van Financiën het effect dat dga’s en andere bezitters van een aanmerkelijk belang in een vennootschap in sommige gevallen langdurig belastingheffing kunnen uitstellen en soms zelfs afstellen. Het kabinet wil dit aanpakken, maar de manier waarop stuit op veel kritiek. Dat schrijft het FD.

Bedrijf als spaarpot

Het fundamentele probleem is volgens Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit, dat dga’s hun onderneming kunnen gebruiken als spaarpot. Ze betalen geen belasting over de groei van hun vermogen, terwijl ze wel belasting in box 3 moeten betalen als ze hun winsten zouden uitkeren en vervolgens zelf gaan sparen. De oplossing is volgens Jacobs dat belastingrente in rekening wordt gebracht, zodra de in de onderneming opgepotte winst wordt uitgekeerd. Dan verdwijnt het rentevoordeel en de prikkel om fiscale constructies op te zetten met leningen. Hij vreest dat het wetsvoorstel van Snel slechts een lapmiddel is.

Belasting over leningen van 5 ton

De staatssecretaris wil met ingang van 2022 belasting heffen over leningen vanaf vijf ton, vanuit de gedachte dat dit verkapte winstuitkeringen zijn. Belastingplichtigen krijgen tot 2023 de tijd om hun schuld bij de zaak te vereffenen. Leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd van de maatregel. Door de wet pas te laten gelden vanaf vijf ton, blijven de problematische schuldposities van kleine dga’s buiten schot. De inspecteur kan daar wel tegen optreden, maar daarvoor ontbreekt de capaciteit bij de Belastingdienst volgens Snel.

Dubbel belasting heffen

De maatregel van de staatssecretaris zorgt voor verontwaardiging bij fiscalisten, omdat er na de overgangsperiode dubbel belasting wordt geheven bij ‘bovenmatig lenen’. De eerste keer heft de fiscus belasting over de excessieve lening. De tweede keer volgt de aanslag voor de uitgekeerde winst, waarmee die lening is gefinancierd.

‘In strijd met belastingstelsel’

Fiscalisten vinden het onbegrijpelijk en zijn verontwaardigd dat Snel de deur openzet voor dubbele belasting. Twee keer belasting heffen over hetzelfde inkomen is volgens hen in strijd met de uitgangspunten van ons belastingstelsel. De staatssecretaris verzamelt tot 1 april reacties op zijn voorstel, via een internetconsultatie.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post