THEMA

ALGEMENE REKENKAMER: VERSTERK HANDHAVING BTW-VERPLICHTINGEN

De snel voortschrijdende internationalisering van de economie stelt de Belastingdienst voor een grote uitdaging bij de controle op de omzetbelasting over digitaal geleverde diensten. De Algemene Rekenkamer adviseert op basis van onderzoek om de handhaving op de naleving van btw-verplichtingen te versterken.

Explosieve groei digitale dienstverlening

Grensoverschrijdende digitale dienstverlening groeit explosief. In twee jaar tijd, van 2015 tot 2017, is het bedrag aan btw-aangiften van in Nederland geregistreerde bedrijven bijna verdubbeld van 254 miljoen naar 461 miljoen euro. In dezelfde periode zijn de btw-aangiften voor digitale dienstverlening vanuit het buitenland aan Nederlandse afnemers gestegen van 147 miljoen euro in 2015 naar 185 miljoen euro in 2017.

Toezicht beperkt

Het toezicht op de fiscale aspecten van de digitale dienstverlening in Nederland is echter beperkt, vervolgt de Rekenkamer. Zo is tot begin dit jaar niet gekeken of de btw-aangiften van bedrijven ook klopten met hun betalingen. Nu die controle wel plaatsvindt, moet die nog grotendeels handmatig worden uitgevoerd.

40 miljoen euro misgelopen

Dat hier een risico aan zit, bewijst een casus waarop de Algemene Rekenkamer tijdens het onderzoek stuitte. Een Brits bedrijf dat diensten leverde aan Nederlandse afnemers bleek meer dan 20 miljoen euro aan btw-aangiften niet te hebben betaald. Daar bovenop was de Nederlandse Belastingdienst nog eens 20 miljoen euro misgelopen, omdat het bedrijf een groot deel van de in Nederland behaalde omzet helemaal niet had aangegeven. Dit kwam aan het licht doordat de Britse belastingdienst de Nederlandse fiscus om bijstand vroeg bij een onderzoek.

Advies Algemene Rekenkamer aan minister

De Algemene Rekenkamer constateert dat de groei van de grensoverschrijdende e-commerce en de uitbreiding van het MOSS-systeem in 2021 vragen om versterking van het toezicht en de handhaving op de naleving van btw-verplichtingen. Daarom adviseert de Rekenkamer de staatssecretaris van Financiën: versterk het MOSS-systeem, wissel signalen uit met andere EU-lidstaten, maak risicoanalyses en doe onderzoek op internet om ontduiking op te sporen. Neem daarnaast initiatief om de samenwerking met EU-belastingdiensten te verbeteren. De staatssecretaris neemt de aanbevelingen over en laat weten dat er al gewerkt wordt aan versterking van het MOSS-systeem.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post