THEMA

BELASTINGDIENST IN HOGER BEROEP TEGEN UITSPRAAK KINDEROPVANGTOESLAG

De Belastingdienst/Toeslagen gaat in hoger beroep tegen een uitspraak over kinderopvangtoeslag. Voor de Belastingdienst is het onduidelijk wat precies onder het volledige dossier van het onderzoek moet worden verstaan en of alle gegevens mogen worden verstrekt.

Privacygevoelige gegevens

Staatssecretaris Menno Snel schrijft in een brief aan de kamer dat de Belastingdienst voor een dilemma staat. De fiscus wil voorop gesteld volledig voldoen aan de uitspraak van de rechter. En gaat dan ook niet in beroep tegen de delen van de uitspraak over de vergoeding van immateriële schadevergoeding en het voorschot op de schadevergoeding. Ook het nieuwe besluit van de Belastingdienst/Toeslagen om voor een deel van 2016 kinderopvangtoeslag toe te kennen, blijft in stand.

Het gaat om het deel van uitspraak waar de rechter in heeft geoordeeld dat de Belastingdienst/Toeslagen het volledige dossier over het onderzoek bij een gastouderbureau moet verstrekken aan een vraagouder. Het is voor de dienst onduidelijk wat precies moet worden verstaan onder volledige dossier. Ook vraagt de fiscus zich af of alle gegevens uit het dossier wel mogen worden verstrekt omdat het vertrouwelijke informatie bevat. Bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens van anderen.

Enige manier

De fiscus wil dus graag voldoen maar heeft ook een verantwoordelijkheid om vertrouwelijk met de gegevens van derden om te gaan en kan ook gebonden worden door zijn geheimhoudingsplicht schrijft Snel in zijn brief.

Daarom ziet de Belastingdienst het beroep als enige manier om zekerheid te krijgen over de verplichting. Ook met het oog op andere zaken. Tijdens de procedure zal de Belastingdienst/Toeslagen een gelakte versie van het volledige dossier geven aan zowel de belanghebbende als de rechter. Zoals gebruikelijk krijg de rechter ook een ongelakte versie.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post