THEMA

BREXIT KOMT DICHTERBIJ: KAMERVRAGEN OVER DE IMPACT

Vorige week heeft de Europese Unie (EU) ingestemd met een kort uitstel van de Brexit. De nieuwe deadline ligt op 12 april. Deze week zal de Britse premier Theresa May mogelijk nog een derde keer proberen haar deal erdoor te krijgen. Tegelijkertijd duiken geruchten op over een eventueel aftreden van de Britse premier. Er wordt steeds meer rekening gehouden met een chaotisch vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU.

Kamervragen

Ook de Belastingdienst staat voor een flinke taak als er niets geregeld wordt. Eerder is er al een impactanalyse van de Brexit voor de Belastingdienst verschenen, evenals een validatierapport van het externe bureau EY over de aanpak van de voorbereidingen van de fiscus. VVD , D66, CDA en SP hebben hier vragen over gesteld aan de staatssecretaris van Financiën.

5 grootste risico’s

In de Kamervragen wil de VVD onder andere weten wat de vijf onderwerpen zijn met de grootste risico’s en gevolgen. Staatssecretaris Menno Snel beschrijft deze als volgt:

 1. Douane
  Nederlandse ondernemers die handelen met het VK krijgen bij een no deal-scenario te maken met de Douane. Met een artikel 23-vergunning omzetbelasting hoeft de ondernemer bij de Douane geen btw te betalen, maar kan de producten aangeven en eventueel als voorbelasting verrekenen in de btw-aangifte. Deze vergunning is niet verplicht, maar de administratieve verplichtingen die gelden zonder deze vergunning kunnen zorgen voor vertraging aan de grens.
 2. Fiscale tegemoetkomingen vervallen
  Een deel van de werknemers die wonen in het VK en werken in Nederland, hebben in Nederland nu nog recht op fiscale tegemoetkomingen. Deze zullen na een no deal-scenario zonder overgangsrecht vervallen. Dat heeft gevolgen voor de inkomenspositie van deze werknemers. Om directe gevolgen tijdelijk weg te nemen, wordt er voorzien in een overgangsrecht.
 3. Verblijfs- of tewerkstellingsvergunning
  Britse werknemers die werken in Nederland zouden na een no deal-scenario zonder maatregelen verblijfs- of tewerkstellingsvergunningen nodig hebben om in Nederland aan het werk te blijven. Deze groep zal echter een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen.
 4. Directe belastingen
  EU-regels in de directe belastingen zijn na een no deal-scenario zonder overgangsrecht niet langer op het VK van toepassing. Ondernemingen met een juridische structuur waar het VK onderdeel van uitmaakt, kunnen hierdoor minder makkelijk gebruik maken van de fiscale faciliteiten van EU-lidstaten. Dit zorgt voor belemmeringen voor die ondernemingen. De overgangsregeling beperkt deze belemmeringen tijdelijk.
 5. Toeslagen
  Burgers die op basis van de huidige EU-verordening recht op toeslag hebben, verliezen dit recht bij een no deal-scenario (zonder overgangsregeling). Dit beïnvloedt hun inkomenspositie. De overgangsregeling neemt de gevolgen hiervan tijdelijk weg.

Dit kennisdocument vindt u mogelijk ook interessant:


De btw-gevolgen van Brexit – en hoe u zich hierop voorbereidt

Overgangsrecht

Het VK wordt, nadat het zich terugtrekt, een derde land en moet daardoor hetzelfde behandeld worden als andere derde landen. Fiscale gevolgen kunnen volgens de staatssecretaris niet voorkomen worden. Wel komt er overgangsrecht om de verandering voor burgers te verzachten. Een aantal belastingwetten zullen voor het lopende belastingjaar nog worden beschouwd als deel uitmakend van de EU, waardoor het huidige fiscale regime van toepassing blijft. Voor bedrijven zal ook een overgangsrecht gaan gelden, bijvoorbeeld als het gaat om een fiscale eenheid.

Concreet wordt het overgangsrecht van toepassing voor:

 • de Wet inkomstenbelasting 2001;
 • de Wet op de loonbelasting 1964;
 • de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de
 • volksverzekeringen;
 • de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;
 • de Algemene wet inzake rijksbelastingen; en
 • op de bij deze wetten betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten, uitvoeringsregelingen en beleidsbesluiten.

Artikel 23-vergunning

De leden van de fractie van D66 willen weten van hoeveel ondernemers inmiddels bekend is dat zij aan de voorwaarden voor een artikel 23-vergunning voldoen. Hierop reageert de staatssecretaris dat de fiscus 26.000 brieven met aanvraagformulier heeft verzonden aan ondernemers op basis van interne data van de Belastingdienst. Per 1 maart zijn ongeveer 13.000 aanvragen voor een vergunning ontvangen en inmiddels zijn er 8.000 vergunningen toegekend. In bijna 1.000 gevallen heeft de Belastingdienst extra informatie opgevraagd bij de ondernemer. De overige aanvragen zijn nog in behandeling. Menno Snel meldt dat deze voor 30 maart een reactie van de Belastingdienst zullen ontvangen.

Aanpassingen in bedrijfsproces of concernstructuur

Voor sommige bedrijven is de impact van de Brexit dermate groot dat zij aanpassingen willen doen in hun bedrijfsproces en/of concernstructuur. Het kan voorkomen dat bedrijven verhuizen van het VK naar Nederland. Deze aanpassingen hebben fiscale gevolgen. Bedrijven kunnen hierover contact opnemen met de Belastingdienst, bijvoorbeeld in het kader van vooroverleg. Wanneer bedrijven zekerheid willen hebben over de fiscale gevolgen van hun aanpassingen, kunnen ze vragen om een ruling.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
 • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post