THEMA

‘EU-WAAKHOND TEGEN WITWASSEN EN BELASTINGFRAUDE’

Om witwassen en belastingfraude in Europa te bestrijden, pleit een speciale commissie van  het Europees Parlement voor een Europese financiële politie en een EU-waakhond tegen witwassen. Ook pleit deze commissie voor een afschaffing van ‘gouden visa’, waarmee niet EU-burgers zich in Europa kunnen ‘inkopen’.

Onderzoek belastingontduiking

De commissie deed het afgelopen jaar onderzoek naar financiële misdaden en belastingontduiking en –ontwijking. In haar rapport noemt zij zeven lidstaten die belastingontwijking of agressieve belastingplanning aanmoedigen. Nederland, België, Luxemburg, Ierland, Cyprus, Malta en Hongarije zouden ‘trekjes van een belastingparadijs’ hebben.

900 miljard uit het zicht

De zeven lidstaten passen volgens Europarlementariërs de bestaande regels niet toe, waardoor er jaarlijks meer dan 900 miljard euro uit het zicht raakt door belastingontwijking en fraude. Nauwere samenwerking en betere opsporing zijn daarom essentieel. Afschaffing van het vetorecht van EU-landen op fiscaal gebied kan daarbij behulpzaam zijn, vindt de commissie.

Nederland tegen afschaffen vetorecht

Nederland is fel tegen het afschaffen van het vetorecht dat EU-landen hebben bij belastingvoorstellen. Het kabinet benadrukt dat dit recht niet in de weg staat van de coördinatie van belastingzaken op EU-niveau. Het afschaffen kan echter negatieve financiële gevolgen hebben voor individuele lidstaten.

Aanpak belastingontwijking onvoldoende

Jaarlijks passeert zo’n 180 miljard euro Nederland onbelast in de vorm van dividend, royalty’s en rente. Via zogenoemde brievenbusfirma’s staat 4.500 miljard euro gestald in Nederland, becijferde het Centraal Planbureau (CPB) in oktober 2018. Het kabinet heeft verschillende maatregelen geïntroduceerd om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan. Toch is dit volgens het CPB niet voldoende.

Bronbelasting op werkelijk betaalde belasting

Het Planbureau geeft aan dat de bronbelasting slechts van toepassing is op landen met een statutair tarief van de winstbelasting van 9 procent of minder. Daar vallen doorsluislanden, zoals Ierland, Luxemburg en Zwitserland, niet onder. Terwijl zo’n 25 procent van de uitgaande rentes via deze doorsluislanden stromen. De voorwaardelijke bronbelasting zal vooral de royaltystroom naar Bermuda raken, stelt het CPB. Zij stellen daarom bronbelasting voor op basis van werkelijk betaalde belasting. Staatssecretaris Snel acht dit echter onhaalbaar.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post