THEMA

FINANCIËN DOET AANGIFTE VAN VERMOEDEN MISDRIJVEN IN TOESLAGENAFFAIRE

Het ministerie van Financiën heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de toeslagenaffaire. De beschuldigingen zijn: het ambtsmisdrijf knevelarij en het misdrijf beroepsmatige discriminatie.

Fraudeonderzoek o.b.v. afkomst

Het OM zal onderzoeken of de ouders die in de toeslagenaffaire werden onderworpen aan een fraudeonderzoek werden gekozen vanwege hun afkomst. Dat is een strafbaar feit. Knevelarij is het bewust ten onrechte opeisen van een betaling door een ambtenaar en geldt als een ambtsmisdrijf.

Advies van Biemond

De aanleiding voor de aangifte is het advies van onafhankelijk deskundige mr. Biemond. Hij bestudeerde sinds 20 maart, na vragen van de Tweede Kamer en op verzoek van het ministerie van Financiën, de openbare stukken rondom de fraudeonderzoeken met de kinderopvangtoeslag.

Geen melding over specifieke personen

De aangifte heeft betrekking op het Managementteam Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators en de Directie Toeslagen van de Belastingdienst. Het gaat om de periode 2013 tot en met 2017. Het rapport van Biemond maakt geen melding over de strafwaardigheid van het gedrag van specifieke personen binnen de Belastingdienst. Toch kondigt het ministerie aan waar nodig passende maatregelen te nemen.

‘Redelijk vermoeden van misdrijf’

In zijn advies geeft Biemond aan dat hij als maatstaf ‘een redelijk vermoeden van een bepaald misdrijf’ heeft gebruikt om te beoordelen of er een verplichting bestaat om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Hij benadrukt dat daaruit niet mag worden afgeleid dat deze mogelijke (ambts)misdrijven daadwerkelijk zijn gepleegd.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post