THEMA

GROTE ROL ACCOUNTANTS BIJ CREËREN TRANSPARANTIE PUBLIEKE UITGAVEN

“We hebben ons afgevraagd hoeveel fiscale regelingen in de inkomstenbelasting en omzetbelasting er zijn. Niemand die het wist. Het zijn er bijna vijfhonderd. En hoeveel geld gaat er in die regelingen om? Weer niemand die het wist. Minstens honderd miljard. En werken ze? Neem de expatregeling. Daar blijkt een paar honderd miljoen per jaar in om te gaan. En wat levert dat op? Opnieuw, niemand die het wist. Als we dat onderzoeken, blijkt het niets op te leveren. Toch gaan we er gewoon mee door, waarom blijven we zo’n klein groepje mensen zo’n enorm belastingvoordeel geven?” Die vragen stelt Arno Visser, president van het College van de Algemene Rekenkamer, in Spotlight, het vaktechnisch blad van PwC Accountants.

Besteding publiek geld

In gesprek met PwC stelt hij dat het vaak nog een raadsel is hoe Nederland publiek geld besteedt. Visser mist in politiek Den Haag de eenduidigheid bij het kunnen volgen van publiek geld en de maatschappelijke effecten ervan. Hij pleit al langer voor transparante verslaggeving en meer aandacht voor het verhaal achter de cijfers. “Welke maatschappelijke resultaten worden er nu daadwerkelijk bereikte met de publieke middelen? Zicht en grip daarop zijn door reorganisaties van het openbaar bestuur soms verloren gegaan.”

Rol accountants

Om dit te verbeteren ziet Visser een belangrijke rol voor accountants. “Ik verwacht meer vanuit de accountancysector. Van het 320 miljard publiek geld dat we elk jaar uitgeven in dit land, gaat bijna alles langs de openbare accountant. We hebben maar een kleine Rekenkamer in Nederland en vertrouwen op het functioneren van de accountancy in de publieke sector. En welke accountant heb ik over dit thema gehoord? Vrijwel niet één. Ik vind dat je van de accountancy mag verwachten dat ze in deze discussies meedoet.”

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post