THEMA

ONDERBOUWING VOORTGANGSRAPPORTAGE JAARPLAN BELASTINGDIENST

In een brief aan de Eerste Kamer heeft staatssecretaris Snel van Financiën het onderzoek verstrekt dat de ADR heeft gedaan naar de onderbouwing van de eerste voortgangsrapportage over het Jaarplan 2019 van de Belastingdienst. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op verzoek van de directeur-generaal Belastingdienst onderzoek gedaan naar de onderbouwing van deze voortgangsrapportage.

Het onderzoek

De Belastingdienst wil de Tweede Kamer meer in samenhang informeren over de doelstellingen uit het jaarplan en de behaalde resultaten in de context van de vernieuwingsopgave van de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft de ADR gevraagd om de jaarrapportage en de voortgangsrapportages inzake het extern jaarplan 2019 Belastingdienst te onderzoeken.

De Auditdienst komt tot de conclusie dat in de voortgangsrapportage de onderwerpen van het Jaarplan 2019 Belastingdienst nagenoeg geheel worden geraakt. De in de voortgangsrapportage opgenomen gegevens zijn in overeenstemming met de onderliggende basisdocumentatie.

Summier

Snel schrijft in zijn brief dat de ADR is wel van mening dat een aantal onderwerpen niet dan wel summier wordt behandeld in de voortgangsrapportage. En dat de bevindingen van de ADR worden herkend en meegenomen bij het opstellen van de volgende voortgangsrapportage.

Verder corrigeert de staatssecretaris in zijn brief een passage uit de rapportage. Het gaat om een genoemd digitaal formulier voor de contactpersoon erfbelasting dat staat beschreven. Dit formulier bestaat zo schrijft Snel nog niet voor burgers maar wordt intern bij de Belastingdienst gedigitaliseerd.

Groeidocumenten

De Directeur-generaal van de Belastingdienst schrijft in de managementreactie dat de ADR er op wijst dat het jaarplan en de voortgangsrapportages groeidocumenten zijn waarin nog niet alle activiteiten van de Belastingdienst zijn opgenomen, wat ook eerder zo door de Belastingdienst naar de Tweede Kamer is gecommuniceerd.

De Belastingdienst zal dit jaar nog twee keer rapporteren aan de Tweede Kamer over de voortgang van het jaarplan Belastingdienst.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post