THEMA

SNEL MAAKT ZICH STERK VOOR OVERGANGSRECHT FISCALITEIT BIJ NO-DEAL BREXIT

De meerderheid van het Britse Lagerhuis heeft begin dit jaar tegen de goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) gestemd. Een ‘no-deal’ is hiermee een stuk dichterbij gekomen. Het blijft voor burgers en bedrijven nu onduidelijk waar zij zich op moeten voorbereiden. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, maakt zich daarom sterk voor een vorm van kortdurend overgangsrecht in de fiscaliteit, ingeval van een ‘no-deal’.

Burgers in het VK verliezen fiscale voordelen

Als het VK de EU verlaat zonder een vertrekregeling verliezen Nederlanders die in het VK wonen, maar in Nederland belasting moeten betalen, bijvoorbeeld het recht op fiscale aftrekposten. De bewindsman schrijft dat dit niet te voorkomen is. Tegelijkertijd kan hij zich voorstellen dat het voor burgers waarschijnlijk lastig is om in te schatten wat er op hen afkomt bij een no-deal. ‘Voor hen zal een wijziging in het belastingregime in hun nadeel mogelijk als een verrassing komen. Dat knelt eens te meer doordat de wijziging zich in de loop van een belastingjaar voordoet.’

Overgangsregeling burgers

Staatssecretaris Snel is daarom van plan om een overgangsregeling te treffen, waardoor deze burgers nog enige tijd de mogelijkheid hebben om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden. In het kader van het overgangsrecht denkt Snel aan een regeling waarin het VK voor een aantal belastingwetten voor het lopende belastingjaar nog wordt beschouwd als deel van de EU, waardoor het huidige fiscale regime van toepassing blijft.

Overgangsrecht bedrijven

Snel verwacht van bedrijven dat zij zich goed voorbereiden op alle scenario’s, ook een no-deal-scenario. Toch is hij van plan om hen ook te voorzien in overgangsrecht. Bij de keuze voor het overgangsrecht staat echter niet het continueren van een bepaald fiscaal voordeel voorop, maar meer het voorkomen van acute fiscale gevolgen en administratieve lasten. Dit heeft vooral betrekking op de fiscale eenheid en compartimenteringsvraagstukken.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post