THEMA

WETSVOORSTEL MELDPLICHT ZORGT VOOR VEEL ONDUIDELIJKHEID BIJ BELASTINGADVISEURS

Het wetsvoorstel dat intermediairs verplicht stelt grensoverschrijdende constructies te melden werpt veel vragen op bij belastingadviseurs. Vrijdag stuurde staatssecretaris Menno Snel het wetsvoorstel in als maatregel tegen belastingontwijking. Dit vloeit voort uit een Europese richtlijn die in maart vorig jaar is aangenomen.

Preventieve werking

De wettelijke meldplicht moet een eind brengen aan vaak complexe grensoverschrijdende structuren die multinationals gebruiken om zo min mogelijk winstbelasting te hoeven betalen. Het nieuwe waarschuwingssysteem moet Europese belastingdiensten meer informatie geven over potentiële misbruiksituaties en heeft dus een preventieve werking. De diensten kunnen deze informatie vervolgens ook uitwisselen en dus gerichter controleren.

Belastingadviseurs zijn niet tegen de meldplicht maar hebben vooral vragen over de uitleg van de maatregel. In de consultatie zijn al tientallen vragen gesteld. Naast de onzekerheid over de uitleg is over-rapportage ook een zorg. Snel en het kabinet willen afrekenen met de reputatie van Nederland als belangrijke schakel in belastingontwijking. Waarbij belastingvrijstellingen, het ontbreken van bronbelastingen en het uitgebreide netwerk van bilaterale belastingverdragen Nederland zo populair maken.

Niet goed werkbaar

Arjo van Eijsden, bestuurslid bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en partner bij EY, zegt in reactie op het voorstel dat veel vragen onbeantwoord blijven in het voorstel. Te gedetailleerde wetgeving kan leiden tot strijd met de Europese regels. Maar een nadeel is echter dat de leidraad nog even op zich laat wachten, schrijft het FD.

In het voorstel staat dat adviseurs agressieve constructies moeten melden met terugwerkende kracht vanaf medio 2018. Dit is volgens van Eijsden zonder nadere invulling niet goed werkbaar. 'Een kantoor als EY registreert vooralsnog zoveel mogelijk. Wij willen natuurlijk “compliant” zijn.'

Machtsbalans

De Raad van State is het eens met de kritiek op het voorstel, er is nog veel onduidelijk. De staatssecretaris heeft toegezegd met een leidraad te komen over hoe de wet moet worden toegepast met onder andere concrete voorbeelden.

Volgens de Raad is er met het voorstel ook sprake van een verstoring in de machtsbalans tussen de fiscus en belastingbetaler. Omdat na een melding van een belastingconstructie de fiscus alsnog een navordering kan opleggen, ook nadat de definitieve aanslag al is vastgesteld. Normaal gesproken is hier een nieuw feit voor nodig.

Het zou voor de Belastingdienst eenvoudig moeten zijn met de huidige techniek om meldingen te controleren voordat de definitieve aanslag de deur uit gaat, volgens van Eijsden. Maar zoals bekend laten de huidige IT-systemen van de fiscus veel te wensen over, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post