THEMA

ACCOUNTANTS SPREKEN ZICH UIT TEGEN VOORGESTELDE WETSWIJZIGING AFM

Accountants zijn tegen een voorgestelde wetswijziging van toezichthouder AFM. De wijziging zou het gemakkelijker maken om accountantskantoren te beboeten voor de kwaliteit van individuele wettelijke controles. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een brief verstuurd aan minister Wopke Hoekstra (Financiën) over de wetswijziging.

Onvoldoende onderbouwd

Volgens de NBA is er geen gegronde reden om de wet aan te passen. 'De NBA meent dat het ook in het huidige juridische kader mogelijk is handhavend op te treden in het geval van ernstige tekortkomingen in individuele wettelijke controles.' In 2016 stonden accountantskantoren EY en PwC tegenover de toezichthouder in rechtszaak vanwege opgelegde boetes, dat schrijft het FD.

De kantoren waren in de ogen van de AFM tekort geschoten in de per wet geregelde zorgplicht. Die stelt dat een kantoor de randvoorwaarden moet creëren waardoor accountants hun werk goed kunnen doen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde echter dat de AFM de tekortkomingen niet voldoende had onderbouwd.

Zorgplicht

Het CBb redeneerde dat het feit dat een accountant bij de controle van jaarrekeningen ernstige fouten maakt niet direct betekent dat diens kantoor zijn zorgplicht schendt. Daarvoor is een concrete, eigen gedraging nodig van dat accountantskantoor. Bijvoorbeeld wanneer de beroepsfouten het gevolg zijn van een mankerende bedrijfsvoering.

Reden genoeg voor de AFM om aan te dringen op een wetswijziging. Volgende maand zal het kabinet naar alle waarschijnlijk debatteren over de toekomst van de accountancysector. Dan zullen onder meer de aanbevelingen van de door Hoekstra aangestelde commissie worden besproken.

Suggesties NBA

De NBA draagt ook een aantal suggesties aan voor het Kamerdebat. Bijvoorbeeld 'om rapportage over fraude(risico's) en continuïteit in het bestuursverslag van ondernemingen verplicht te stellen'. En 'voor verplichte rapportage en assurance van niet-financiële informatie en uitbreiding van de verplichtingen met betrekking tot het control statement bij beursfondsen'.

De beroepsorganisatie is verder bezig om samen met andere belanghebbenden nieuwe kwaliteitsindicatoren op te stellen voor accountants. 'De NBA verwacht dat nadere invulling is vereist en is bereid hiervoor nadere voorschriften vast te stellen, of, indien nodig, een voorstel voor een verordening aan de leden vergadering voor te leggen', aldus de het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?