THEMA

BANKEN STELLEN MEER VRAGEN

Dat de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing vragen kan stellen aan belastingplichtigen is ons niet vreemd. Indien en voor zover deze vragen relevant kunnen zijn, zijn belastingplichtigen verplicht deze te beantwoorden. Inmiddels zijn er nu ook andere partijen die vragen stellen die de fiscaliteit raken.

Transactiemonitoring

In het kader van de verplichtingen van de ‘Wet ter voorkoming van het witwassen en het financieren van terrorisme’ dienen banken onderzoek te doen naar hun cliënten. Daarbij dient de bank het doel en de beoogde relatie vast te stellen. Ook moet de bank een voortdurende controle uitoefenen op de relatie en de tijdens die relatie verrichtte of voorgenomen transacties. Op deze manier kunnen banken kijken of transacties overeenkomen met de kennis van de cliënt en diens risicoprofiel. Zo nodig dient een onderzoek plaats te vinden naar de bron van de middelen die bij de relatie of transactie worden gebruikt.

Diverse banken zijn door De Nederlandsche Bank op de vingers getikt, omdat onvoldoende zou worden gekeken naar ongebruikelijke transacties of deze niet worden onderkend. Dat lijkt tot gevolg te hebben dat er inmiddels een flinke kentering is in beleid en uitvoering bij de banken. Banken stellen nu veel meer vragen over transacties. Dergelijke vragen over bij- of afschrijvingen of stortingen kunnen ver gaan. Bovendien wordt ook verzocht het antwoord te onderbouwen met bescheiden.

Privé of zakelijk?

Banken moeten inmiddels van de toezichthouder ook nagaan of sprake is van zakelijke transacties op een privérekening. Indien dat het geval is moet het risico worden ingeschat en moet de cliënt alsnog een zakelijke rekening openen.

Belastingontwijking

Verder heeft de toezichthouder opgedragen na te gaan of sprake is van belastingontwijking. Dat betekent dat niet alleen de structuur moet worden onderzocht maar ook de interne en externe transacties. Dit alles terwijl belastingontwijking legaal is.

Wat moet je als cliënt doen?

Het gaat ver wat banken allemaal na moeten gaan. Dat betekent ook dat aan cliënten veel informatie wordt gevraagd. Nergens staat beschreven welke vragen nu wel of niet moeten worden beantwoord en welke onderbouwing daaraan moet worden gegeven. Je wilt echter niet het risico lopen dat een bank de relatie opzegt of een rekening blokkeert indien vragen niet worden beantwoord of dat een melding van een ongebruikelijke transactie wordt gedaan, die niet ongebruikelijk is.

Indien je wenst te weten welke vragen u nu wel of niet moet beantwoorden in het licht van de Wwft (en Wft) laat je dan voldoende voorlichten of begeleiden. Bedenk je bovendien dat antwoorden vast komen te liggen en daarmee ook bij toezichthouders terecht zouden kunnen komen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post