THEMA

BOUWBEDRIJF BAM KRIJGT WEER KRITIEK OVER ZZP-CONTRACTEN

De zzp-contracten van BAM maken het mogelijk om zzp'er vier weken gratis te laten werken. Daarnaast kunnen zzp'er die niet voldoen aan de verwachting na tien dagen zonder betaling worden weggestuurd. De voorzitter van belangenvereniging Zelfstandigen Bouw, Charles Verhoef, heeft daarom in een brief aan de raad van bestuur van BAM een oproep gedaan de bepalingen te verwijderen.

Screeningsprocedure

Het gaat om de modelovereenkomsten van Brainnet, een bedrijf dat bemiddelt bij de inhuur van flex-personeel. Volgens de Verhoef zijn de bepalingen ver verwijderd van wat van een goed opdrachtgever mag worden verwacht. BAM huurt alleen nog via Brainnet zzp'ers in. Voor de zogeheten screeningsprocedure van vier weken hoeft BAM niet te betalen wanneer de zzp'er niet als een echte zelfstandige door de screening komt. Volgens Verhoef is dat volkomen absurd omdat daarom iemand na vier weken naar huis kan worden gestuurd zonder enige betaling, dat schrijft het FD.

Een woordvoerder van BAM geeft in een reactie aan dat in contracten alleen staat vastgelegd dat iemand mogelijk geen geld krijgt als blijkt dat vaktechnische certificaten en hun zzp-status achteraf negatief uitvallen. Die procedure duurt ongeveer vier weken. 'In theorie zou het kunnen, maar dat is nog nooit voorgekomen.' Wel erkent de woordvoerder dat de samenwerking met Brainnet is geïntensiveerd. Vanwege de administratieve rompslomp en de 'ingewikkelde wet- en regelgeving' wil BAM op den duur alle inhuur van externe krachten via Brainnet laten verlopen.

Schijnzelfstandigheid en de Wet DBA

De belangenvereniging heeft al eerder klachten ontvangen over BAM en de onredelijke contracten van Brainnet. Toen besloot BAM de bestaande contracten voort te zetten. Een van de redenen voor de intensievere samenwerking van BAM en Brainnet is de controle op schijnzelfstandigheid. Vanaf volgend jaar kan een overtreding van de Wet DBA een boete opleveren. BAM wil met deze maatregel buiten schot blijven mocht er iets niet in orde zijn.

Volgens Brainnet zijn de gestelde eisen normaal. Zelfstandigen op een bouwplaats dienen over bepaalde certificaten te beschikken. En ook moeten verzekeringen en registratie bij de Kamer van Koophandel in orde zijn. ‘Veel projecten kennen een aanloopperiode van enkele weken en van ondernemers mag worden verwacht dat ze hun zaakjes op orde hebben en tijdig de certificaten inleveren.’

Verhoef is het daar mee eens maar benadrukt dat de klachten komen van zzp'ers die al veel langer voor BAM werken. 'Mensen lopen het risico dat hun werk niet wordt betaald en dat BAM dat exclusief mag bepalen. Daar vallen we over.'

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post