THEMA

DNB VOORSTANDER VAN FIKSE BELASTING OP CO2-UITSTOOT

De Nederlandsche Bank (DNB) is voorstander van een fikse belasting op de uitstoot van CO2 in Nederland, zelfs als dat niet in Europees verband gebeurd. Uit een recent verschenen studie van de bank naar de effecten van belasting op CO2-uitstoot blijkt dat een belasting van 50 euro per ton CO2 geen grote gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Als de opbrengst van 8 miljard euro via inkomstenbelasting wordt teruggesluisd, zorgt dat zelfs voor een extra economische groei van 0,5 procent en daalt de werkloosheid. Dat schrijft NRC.

Gevolgen voor industrie

Wel kan de heffing voor sommige bedrijfstakken in de industrie grote gevolgen hebben. Zeker als deze alleen in Nederland wordt opgelegd. De grootste kostenstijging treedt op bij de delfstoffenwinning, chemie, basismetaal en de energiesector. Bij de delfstoffen, zoals zand, gas en grind, kan in het slechtste geval een afzetverlies van bijna 8 procent worden geleden.

Bij de bron aanpakken

“Logisch als er een discussie in de industrie ontstaat”, zegt directeur Job Swank van DNB in een toelichting op de studie. “Maar ik zou het niet verstandig vinden als er een taboe komt op het extra beprijzen van CO2, zelfs als dat alleen door Nederland gebeurt. Door deze belasting pak je het probleem bij de bron aan, bij de vervuiler.”

Subsidies

Volgens Swank kunnen de nadelige effecten voor de industrie via subsidies worden beperkt. Dat geld kan dan door de vervuilende industrie worden gestoken in meer duurzame productie en bijvoorbeeld ook in CCS, de opslag van CO2 diep in de zeebodem. “De industrie moet voor een grote reductie van CO2-uitstoot zorgen, anders halen we de doelen van het kabinet niet.”

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post