THEMA

EEN MENSELIJKER BELASTINGSYSTEEM

In een column in de januari-editie van Belasting Magazine maakte ik mij hard voor het benoemen van een staatssecretaris met fiscale kennis. Op 28 januari vond het debat plaats met minister Hoekstra over het splitsen van de Belastingdienst en het benoemen van meer dan één staatssecretaris. Ik had niet het idee dat mijn column op enige manier indruk heeft gemaakt bij de Tweede Kamerleden.

Staatssecretaris met fiscale kennis

In die column gaf ik aan dat het voor mijn gevoel al lange tijd geleden was dat er een staatssecretaris was met fiscale kennis. Ik heb het nagezocht. Voor de eeuwwisseling was circa 90 procent van alle staatssecretarissen fiscalist. Veelal afkomstig van de Belastingdienst, en soms van de universiteit en/of het fiscale bedrijfsleven.

Fiscale kennis Kamerleden laat te wensen over

De staatssecretaris rond de eeuwwisseling kennen we allemaal. De heer Vermeend, auteur van onze huidige Wet inkomstenbelasting. Hij haalde nog net deze eeuw (tenminste als staatssecretaris van financiën). Vanaf dat moment hebben we geen staatssecretaris met fiscale kennis meer gehad. Ik wil niet zeggen dat dit altijd essentieel is, maar ik krijg wel het idee dat het weer eens tijd wordt dat er fiscale kennis op die post terechtkomt. Temeer omdat de fiscale kennis van onze Tweede Kamerleden ook al te wensen overlaat. Tijdens het eerder genoemde debat met minister Hoekstra zijn een vijftal moties aangenomen.

Menselijker belastingsysteem

De motie die er wat mij betreft qua onbenulligheid met kop en schouders bovenuit steekt, is de motie Lodders waarin verzocht wordt in het komende belastingplan de eerste verbeteringen en alternatieven door te voeren naar een beter en menselijker belastingsysteem. Dan denk ik: het komende belastingplan? Dat duurt nog ruim tien maanden. Vervolgens zijn we zo weer een half jaar verder voor het daadwerkelijk zijn effecten heeft. En hoezo belastingplan? Is het niet een contradictio in terminis dat een menselijker belastingsysteem in Nederland tot stand komt via een belastingplan?

Niet alleen fiscale wetten aanpassen

Belastingplannen in Nederland gaan alleen maar over aanpassingen van fiscale wetten en tarieven. Een menselijker belastingsysteem krijg je, zoals het woord al zegt, dankzij mensen. En daarmee bedoel ik mensen die weten waar ze het over hebben. Niet alleen als het gaat om de uitleg van de wet, maar ook om hoe er het in het leven toegaat. Die, zoals dat zo mooi heet, ook enigszins rechtsstatelijk kunnen reageren. Niet op iedere slak zout leggen en ook begrijpen wat er aan de andere kant van de tafel of de telefoon of de brief of het dwangbevel gebeurt.

Menselijker Belastingdienst

Kortom, een menselijker belastingsysteem bestaat helemaal niet. Wel een menselijker Belastingdienst. Die de (financiële) ruimte en mogelijkheden heeft om menselijk te zijn. Iets wat ze graag willen. Daar ben ik van overtuigd. Dus Tweede Kamer: weet wat u te doen staat. Zorg ervoor dat de Belastingdienst meer geld ontvangt en de eerstkomende jaren ook niet meer lastig gevallen wordt met allerlei onzin. En ja, alles wat u in de Tweede Kamer over belasting roeptoetert, is over het algemeen onzin.

 

Deze column komt oorspronkelijk uit het Belasting Magazine.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post