THEMA

NBA NERVEUS OVER LEEGLOOP OOB-KANTOREN

Zes beursfondsen moeten op zoek naar een nieuwe accountant, nu ook het kantoor Accon AVM zich terugtrekt uit de oob-markt van accountantscontroles. Accountantsorganisatie NBA vreest dat er te weinig kantoren overblijven om te voldoen aan de toenemende vraag naar controle van ‘organisaties van openbaar belang’. Met het vertrek van Accon AVM blijven er zeven accountantskantoren over met een oob-vergunning.

Jaarrekeningscontrole

Met een oob-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een accountantskantoor bevoegd om de jaarrekeningscontrole uit te voeren bij organisaties van openbaar belang, zoals beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars. De wetgever heeft het voornemen om ook woningcorporaties, pensioenfondsen en enkele wetenschapsinstellingen aan te wijzen als oob, waardoor de vraag naar jaarrekeningcontroles bij oob’s verder toeneemt.

Grant Thornton

Grant Thornton stelde in december al zijn strategie bij en maakte toen bekend te stoppen met de controle van beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen. De vergunning voor het controleren van dit soort bedrijven, zogenoemde organisatie van openbaar belang (oob’s), levert het kantoor in.

‘Zorgwekkende ontwikkeling’

De NBA noemt de daling van het aantal aanbieders met een oob-vergunning een zorgwekkende ontwikkeling. NBA onderkent dat de hoge eisen die aan oob-vergunninghouders worden gesteld, zeker bij relatief kleinere oob-kantoren, kunnen leiden tot een onevenredige belasting van personeel en middelen. Tegelijkertijd onderstreept de beroepsorganisatie de noodzaak van de kwaliteitseisen.

Joint audit

De NBA wil met het ministerie van Financiën en de AFM in overleg treden over mogelijke en gewenste maatregelen om de huidige trend te keren. Eumedion, belangenorganisatie van institutionele beleggers, stelt in het FD een joint audit voor. In zo’n model zou een Big Four-kantoor voortaan samen met een kleiner kantoor een oob-controle kunnen doen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post