THEMA

NBA-VOORZITTER HEEFT KRITIEK OP MANIER VAN TOEZICHT AFM

Voorzitter Marco van der Vegte van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zegt dat het beeld van de beroepsgroep flink zou verbeteren als toezichthouder AFM niet eens in de drie jaar, maar ieder jaar zou rapporteren over de kwaliteit van controledossiers.

Spanningen

Dit zegt hij in een interview met het FD. Nooit eerder was een NBA-voorzitter zo kritisch over de toezichthouder. De spanning tussen de accountancysector en de AFM lopen op. Eerder dit jaar was er al een rechtzaak tussen accountants EY en PwC met de AFM over de manier van toezicht, dat schrijft het FD.

De toezichthouder heeft wel een punt volgens Van der Vegte. Hij benadrukt dat hij geen kritiek heeft op de AFM zelf, maar wel op manier waarop het toezicht is ingericht. 'Cultuur en gedrag, reviews van partners, daar zit zeker wat in. Hij denkt alleen wel dat de cyclus in de kwaliteitsrapportage te lang is, zeker vanwege de enorme versnelling die de sector heeft doorgemaakt.

Commissie Toekomst Accountancy

Eens in de drie jaar selecteert de AFM steekproefsgewijs controledossiers van accountantskantoren en checkt dan of het werk goed is gedaan. Zo verschenen er vernietigende rapporten en zijn er flinke boetes uitgedeeld. Daarmee zijn de ogen van de sector geopend zegt van der Vegte. Volgens hem zijn de kantoren vanaf 2013 al bezig de kwaliteit van het werk te verbeteren maar toch lukt het hun niet het beeld naar buiten te veranderen.

Het laatste kwaliteitsrapport is gebaseerd op controledossiers uit 2014 en 2015. Bij de Britten komt de toezichthouder jaarlijks langs. Daar kunnen we hier wat van leren stelt de voorzitter. De Commissie Toekomst Accountancy (CTA) zal eind dit jaar met voorstellen moeten komen om het niveau van de controlewerkzaamheden structureel naar een hoger niveau te tillen. Het toezicht valt buiten het aandachtsgebied van de commissie.

Een woordvoerder van de AFM wil geen commentaar geven. 'We reageren niet op beleidsvoorstellen die via de media aan ons worden voorgelegd.', aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post