THEMA

NEDERLAND IS FISCAAL MINDER AANTREKKELIJK GEWORDEN

Nederland is de afgelopen drie jaar op fiscaal vlak minder aantrekkelijk geworden. In de International Tax Competitiveness Index van het Amerikaanse Tax Foundation is Nederland van plaats zes naar negen gezakt. Zwitserland en Australië zijn daarentegen aantrekkelijker geworden. Estland staat nog altijd op nummer één. Dat meldt het FD.

Fiscale meetlat

Tax Foundation legt jaarlijks de 36 leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) langs de fiscale meetlat. Er wordt dan gekeken naar vijf belastingcategorieën: vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting, onroerendezaakbelasting en internationale belastingregelingen.

Internationale belastingregelingen

In de categorie internationale belastingregelingen scoort Nederland zeer goed. Door de deelnemingsvrijstelling zijn winsten van buitenlandse dochters niet dubbel belast en op rente- en royaltybetalingen wordt geen bronbelasting geheven. Verder heeft Nederland een uitgebreid wereldwijd netwerk van belastingverdragen en is bij de Belastingdienst vooraf zekerheid te krijgen over de te betalen belasting (rulings).

Nederland zal verder dalen

Jarenlang stond Nederland op internationaal vlak op nummer één, maar is sinds vorig jaar twee plaatsen gedaald. Dit komt door de beperktere ruimte voor agressieve belastingplanning. Als in 2021 de bronbelasting op rente- en royalty’s naar laagbelastende landen wordt ingevoerd, zal Nederland waarschijnlijk nog verder dalen in deze categorie.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post