THEMA

NEDERLANDSE BEDRIJVEN IN ZUID-AFRIKA KRIJGEN MOGELIJK BELASTINGVOORDEEL

Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen in Zuid-Afrika kunnen een belastingvoordeel tegemoetzien. Na een arrest van de Hoge Raad is de kans groot dat zij geen dividendbelasting meer hoeven te betalen in Zuid-Afrika en in sommige gevallen belasting terugkrijgen. Dat schrijft het FD.

Zuid-Afrika is uitzondering op de regel

In de meeste belastingverdragen die Nederland heeft met andere landen staat dat winstuitkeringen van dochter- aan moederbedrijven onbelast blijven. Het verdrag met Zuid-Afrika is hierop een uitzondering. Hierin staat dat beide landen 5 procent heffen op winsten die naar het andere land gaan. Dit komt nu mogelijk ten einde door een arrest van de Hoge Raad.

Uitspraak Hoge Raad

Volgens de hoogste Nederlandse rechter in belastingzaken heeft de fiscus in 2013 ten onrechte 542.554 euro aan belasting ontvangen over een dividenduitkering van een Nederlands dochterbedrijf aan een Zuid-Afrikaans moederconcern. In het verdrag staat namelijk dat de 5% belasting vervalt zodra Zuid-Afrika met een ander land een voor bedrijven gunstigere afspraak maakt over dividendbelasting. Dat is in 2012 gebeurd in een nieuw belastingverdrag met Zweden, oordeelt de Hoge Raad.

Tweerichtingsverkeer

Het belastingverdrag tussen Nederland en Zuid-Afrika werkt echter beide kanten op. In Zuid-Afrika moet de rechter zich nog buigen over het belastingverdrag en eventuele vrijstelling van dividendbelasting. Het is voor Nederlandse organisaties die in Zuid-Afrika zitten aan te raden om zich alvast te beraden op mogelijke verzoeken om teruggave door hun dochterondernemingen in Zuid-Afrika. Hiermee kan voorkomen worden dat ze hun rechten verspelen door het verlopen van de wettelijke termijn voor teruggaaf.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post