THEMA

OPTIMALISEER DE AFTREKBARE GIFTEN VOOR UW KLANT

Geeft uw klant wel eens geld of goederen aan een goed doel of instelling? Of doet hij vrijwilligerswerk, waarvoor hij geen vergoeding ontvangt? Hiervoor kunt uw klant aftrek krijgen in de aangifte inkomstenbelasting. Of u de gift voor uw klant mag aftrekken, hangt af van de instelling en op welke manier de gift gedaan wordt.

Gewone en periodieke giften

De fiscus onderscheidt twee soorten giften aan goede doelen, namelijk gewone giften en periodieke giften. Er is pas sprake van een periodieke gift als uw klant van te voren vastlegt dat hij minstens vijf jaar een gelijk bedrag gaat schenken aan een bepaald doel. Een automatisch afgeschreven maandelijkse bijdrage aan een goed doel geldt meestal niet als periodieke gift, maar wel als gewone gift. Gewone giften zijn alleen aftrekbaar als uw klant in één jaar meer schenkt dan 1 procent van zijn jaarinkomen.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk waarvoor uw klant kosten maakt die hij niet declareert, kunnen ook opgevoerd worden als aftrekbare gift. Het moet dan wel gaan om een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Denk bijvoorbeeld aan reiskosten, porto en kosten voor papier, enveloppen en inkt. Het doet er hierbij niet toe of de instelling de kosten wel had willen vergoeden als uw klant om een vergoeding gevraagd had. Ook als uw klant een vergoeding voor het vrijwilligerswerk afslaat, kan dat onder bepaalde voorwaarden opgevoerd worden als gift.

Adviestool: optimalisatie giftenaftrek

Wilt u de giftenaftrek optimaliseren? Daarvoor is onlangs een adviessignaal toegevoegd aan Nextens. Het kan bijvoorbeeld in bepaalde gevallen interessant zijn om giften van meerdere jaren in één jaar te combineren. Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als uw klant wordt geconfronteerd met aftrekbeperkingen, zoals de 1 procent drempel. Een andere optimalisatiemogelijkheid, waar u in de Adviestool op gewezen kan worden, is om te kiezen voor giften in de vorm van periodieke uitkeringen.

Wilt u meer weten over de Adviestool?


Lees hier verder


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post