THEMA

REGERING GEEN VOORSTANDER VAN ALGEHELE EVALUATIE VAN FORFAITS

De regering is geen voorstander van een periodieke evaluatie van alle forfaits, maar hecht wel belang aan de actualisatie van forfaits. Een quickscan van een aantal forfaits behoort ook tot de mogelijkheden, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het rapport 'Forfaits in het belastingstelsel' van de Algemene Rekenkamer (ARK). Verschillende Kamerleden vroegen naar de noodzaak en de wenselijkheid van een periodiek onderzoek van alle fiscale forfaits. Dat zou een van de aanbevelingen van de Rekenkamer zijn.

Evaluatie alle forfaits onuitvoerbaar

Vijlbrief schrijft dat de ARK geen echte aanbevelingen deed, maar vooral het belang benadrukt van een periodieke toetsing. De regering is daar echter geen voorstander daarvan, omdat een evaluatie van elke wetsbepaling praktisch niet uitvoerbaar is. Het is bovendien ook niet verplicht voor alle forfaits. “De opvatting van de ARK dat alle forfaits onder de evaluatieverplichting vallen, deel ik niet,” schrijft hij.

De staatssecretaris schrijft dat de evaluatieverplichting alleen betrekking heeft op de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Forfaits zijn geen zelfstandige instrumenten van beleid, maar bedoeld om doelmatig belastingen te innen. Uitzonderingen zijn forfaits die gericht zijn op verduurzaming of het stimuleren van ondernemerschap. Die worden wel geëvalueerd.

Onderzoek actualisering na inventarisatie

Forfaits moeten wel worden onderbouwd en actueel blijven, vindt de regering. Op dit terrein zijn toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer. Eerst komt er een inventarisatie welke forfaits niet meer in lijn zijn met hun oorspronkelijke doel. Daarna volgt een onderzoek naar forfaits die in aanmerking komen voor actualisering. In het tweede kwartaal worden de resultaten bekend gemaakt. “Afhankelijk van de uitkomsten kan vervolgens een periodieke quickscan overwogen worden,” aldus Vijlbrief.

Forfaits doelmatig voor belastingheffing

De staatssecretaris geeft verder een toelichting op het nut van forfaits. In het algemeen dragen forfaits bij aan de doelmatigheid van de belastingheffing. Het gebruik van een forfait met een vaste waarde is vaak makkelijker dan het bepalen van de waarde van een object. “Wanneer de werkelijke waarde niet bepaald kan worden, zoals bij het eigenwoningforfait, kan een forfait zelfs het enige alternatief zijn,” schrijft hij. Voor de gewenste vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt dus ook gekeken naar de forfaits.

Positieve invloed weerlegbaar forfait

Het is wel belangrijk dat het forfait als rechtvaardig wordt ervaren door belastingbetalers. Het invoeren van een weerlegbaar forfait of keuzeforfait kan het gevoel van rechtvaardigheid positief beïnvloeden. Het geeft de fiscus en de belastingplichtige de mogelijkheid om het werkelijke voordeel of nadeel toe te passen. In het geval van een keuzeforfait gaat het om keuzevrijheid voor de belastingplichtige, aldus Vijlbrief. Een nadeel zijn de hogere administratieve lasten als gevolg van die extra opties.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post