THEMA

SPOEDREPARATIE FISCALE EENHEID NAAR DE TWEEDE KAMER

De staatssecretaris van Financiën heeft het beloofde wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel heeft als doel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting in overeenstemming te brengen met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Arrest

Het Hof van Justitie heeft op 22 februari aangegeven dat de renteaftrekregeling een discriminatie vormt. Een Nederlands concern loopt namelijk niet aan tegen bepaalde elementen van de Nederlandse Vpb-wetgeving, zoals de toepassing van de renteaftrekbeperking. Het grensoverschrijdende concern loopt hier wel tegenaan.

Geen voordeel

Het voorstel komt niet aan het arrest tegemoet door het voordeel ook toe te kennen aan het grensoverschrijdende concern, maar door het te onthouden aan Nederlandse concerns. Concreet betekent dit dat een Nederlands concern een fiscale eenheid kan blijven vormen. Tegelijkertijd dient een aantal wettelijke elementen die met de regeling voor de fiscale eenheid een voordeel kunnen opleveren, te worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is.

Terugwerkende kracht

De maatregel gaat met terugwerkende kracht in op 25 oktober 2017. De toelichting vermeldt dat naar verwachting vooral de grotere Vpb-plichtige bedrijven al per 25 oktober 2017, 11.00 uur zijn begonnen met het nemen van maatregelen. De kleinere Vpb-plichtige bedrijven (mkb) krijgen daarvoor via een overgangsmaatregel nog tot 1 januari 2019 de gelegenheid.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post