THEMA

ANBI’S HUIVERIG VOOR AUTOMATISCH DOORGEVEN DONATIES AAN FISCUS

Het scheelt veel werk voor belastingplichtigen en de Belastingdienst als donaties aan goede doelen alvast zijn ingevuld in de belastingaangifte. De ontvangende organisaties zijn echter huiverig voor gegevensuitwisseling. Desalniettemin is er een proef gestart voor automatische doorgifte van gegevens aan de fiscus. Vier à vijf goededoelenorganisaties werken hieraan mee. Welke organisaties het precies zijn, is niet bekendgemaakt. In de pilot wordt geen persoonsinformatie aan de fiscus verstrekt. Dat schrijft het FD.

Bereidheid om te doneren

Goede doelen vrezen dat de bereidheid om te doneren afneemt als de giften automatisch bij de Belastingdienst belanden. De sector wil garanties dat de anonimiteit van de donateurs gewaarborgd is als die niet gebruikmaken van de giftenaftrek. Bovendien betekent structurele doorgifte een extra administratieve last voor meer dan 40.000 erkende ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen).

Giften in vooringevulde belastingaangifte

De fiscus wil de informatie van de ontvangende organisaties gebruiken voor controle op de giftenaftrek. Die vindt nu uitsluitend plaats op basis van gegevens die donateurs verstrekken. Controle is lastig, omdat contra-informatie ontbreekt, stelt staatssecretaris Snel van Financiën. Aanlevering van donaties door goede doelen zorgt er volgens de Belastingdienst op termijn voor dat aftrekbare giften meegenomen kunnen worden in de vooringevulde belastingaangifte.

Evaluatie ANBI-regeling

De automatische uitwisseling van gegevens is één van de aanpassingen die Snel voorstelt en vloeit voort uit evaluaties van de giftenaftrek en de ANBI-regeling. De regeling kost de schatkist zo’n 350 miljoen euro per jaar, maar het is onduidelijk in hoeverre de aftrek de geefbereidheid vergroot. Tegenstanders vinden het bovendien principieel onjuist dat het geld dat donateurs weggeven, via de aftrek deels uit de staatskas komt. Het kabinet wil de aftrek handhaven, maar vindt aanpassingen noodzakelijk.

Fouten in aangiften

De aangifte van donaties gaat nu nog vaak mis, omdat belastingplichtigen donaties opgeven aan organisaties die geen ANBI zijn, of vullen de naam van een erkend goed doel verkeerd in. Om de aangifte te vereenvoudigen belooft Snel het huidige vrije invulveld te vervangen door een ‘slim’ invulveld. Daarin hoeven erkende ANBI’s slechts te worden aangeklikt.

Contante giften niet aftrekbaar

Om de kans op fraude te verkleinen wil Snel de aftrekbaarheid van  contante giften schrappen. De sector heeft te kennen gegeven hier geen problemen mee te hebben. Voor contante donaties moeten gevers nu nog kwitanties overleggen. De fiscus is de laatste jaren een aantal omvangrijke fraudezaken met kwitanties op het spoor gekomen.

Giften herroepen

Donateurs kunnen soms giften herroepen. Hier ligt ook fraude op de loer. In veel gevallen zijn er legitieme redenen om te herroepen, bijvoorbeeld als het project, waarvoor de gift bestemd was, niet is uitgevoerd. Het komt ook voor dat donateurs het ene jaar een forse gift opvoeren voor belastingaftrek en die het volgende jaar herroepen zonder dit door te geven aan de fiscus. Nu is afgesproken dat goede doelen substantiële giften, die zonder reden worden herroepen, eerder zullen melden bij de Belastingdienst.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post