THEMA

VERSCHULDIGDE ERFBELASTING DAALT SINDS 2007

De totaal verschuldigde erfbelasting is van 1,7 miljard euro in 2007 naar 1,2 miljard euro in 2015 gedaald. Deze daling houdt verband met de in 2010 verruimde vrijstellingsbedragen voor partners en kinderen. Ook is de netto waarde van de ontvangen erfenissen in 2015 9.1 miljard euro lager dan in voorgaande jaren. Dit meldt CBS.

1,2 miljard euro erfbelasting in 2015

In 2015 deden 158.000 ontvangers van erfenissen aangifte erfbelasting ter waarde van 10,3 miljard euro. Hierover werd 1,2 miljard euro erfbelasting afgedragen. De helft van de ontvangers van erfenissen waren kinderen van de overledene en bij 10 procent ging het om de partner.

Vrijstelling

Eerder meldde CBS dat in 2015 in totaal 15,5 miljard euro aan vermogen werd nagelaten door overledenen. Als een ontvangen erfenis onder een vrijstellingsbedrag valt, hoeft er geen belastingaangifte worden gedaan. Als binnen een nalatenschap minimaal één verkrijger aangifteplichtig is, dan moeten alle ontvangers van de erfenis aangifte doen.

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties en goede doelen betalen geen belasting over ontvangen erfenissen. In 2015 ontvingen 2.200 maatschappelijke organisaties 302 miljoen euro aan erfenissen, met een doorsnee van 29 duizend euro. In 2007 bedroeg het doorsnee ontvangen bedrag 22 duizend euro. Tussen 2007 en 2015 beleven het aantal en het aandeel erfenissen dat ten goede kwam aan een maatschappelijke organisatie redelijk stabiel.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post