THEMA

CRYPTOCURRENCY EN BELASTING, LAAT U NIET GEK MAKEN!

Steeds meer mensen handelen in cryptocurrency zoals de bitcoin, ripple en ether. Critici vergelijken de handel in cryptocurrency wel met de tulpengekte uit de 17e eeuw. In deze column leg ik uit waarom u zich vooral niet gek moet laten maken over de fiscale behandeling van cryptocurrency.

Beantwoording vragen 28 mei jl.

Op 28 mei jl. heeft de Staatssecretaris de door de vaste commissie financiën gestelde vragen over de fiscale behandeling van cryptocurrency beantwoord. De Staatssecretaris is van mening dat zowel het controleren en vastleggen (minen) van, als de handel in cryptocurrency niet snel leidt tot een zogenaamde bron van inkomen waarbij de (koers)winst belast is. In plaats daarvan zijn de cryptocurrency belast als vermogen zoals ook bijvoorbeeld spaargeld. Dat standpunt sluit ook aan bij de geldende rechtspraak over speculatieve beleggingen. Alleen als het resultaat afhankelijk is van verrichte arbeid of de winst zelf beïnvloed kan worden, dan is de winst belast (én verlies aftrekbaar). Dat dat in een individuele situatie het geval is, lijkt mij voor een inspecteur erg lastig aan te tonen.

Hiermee lijkt het dat eerdere berichten vanuit de Belastingdienst en het ministerie over het betalen van (maximaal) 52% inkomstenbelasting over beleggingswinsten met cryptocurrency wat zijn afgezwakt. Laat u door een standpunt van de Belastingdienst dat er sprake is van inkomen in box 1 dus niet gek maken. Als er sprake is van speculatie, dan heeft u de nodige argumenten om daar tegenin te brengen.

Cryptocurrency binnen onderneming

Over cryptocurrency die IB-ondernemers binnen hun onderneming gebruiken staat in het bericht van 28 mei jl. dat de ondernemer tot op zekere hoogte zelf mag kiezen of het ondernemingsvermogen is of privévermogen. Alleen als er sprake is van zogenaamd overtollige liquide middelen, dan is het verplicht privévermogen. Deze standpunten zijn volledig in lijn met de geldende rechtspraak op dit gebied. Ik vraag mij wel af wat de reactie van een inspecteur is als een onderneming een (fors) verlies uit de handel in cryptocurrency in aftrek brengt van zijn winst.

BTW

De heffing van btw heeft altijd mijn bijzondere aandacht. In zijn antwoorden geeft de Staatssecretaris aan dat bij betaling in cryptocurrency, voor de verschuldigde btw de cryptocurrency omgerekend moet worden in euro’s. Als u voor de verrichte prestatie een factuur hebt uitgereikt, dan is dat de koers op factuurdatum. Maar welke koers? Cryptocurrency worden op verschillende exchanges verhandeld. Maak hierbij dan ook een keuze voor een exchange die u voor de (verkoop)koers gebruikt, zodat u niet teveel btw afdraagt en leg de gehanteerde koers vast in uw dossier ter onderbouwing.

Conclusie

De handel in en het minen van cryptocurrency leidt in de toekomst ongetwijfeld  tot interessante fiscale vraagstukken en procedures. De forse winsten en verliezen van de afgelopen jaren kunnen zorgen voor vragen bij met name aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting. Met de antwoorden van de Staatssecretaris ben ik wat gerustgesteld over de gehanteerde fiscale standpunten. Mocht de vergelijking met de tulpengekte uiteindelijk terecht zijn, laat u zich dan in ieder geval niet gek maken over de fiscale gevolgen.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post