NIEUWS EN ACHTERGRONDEN

Problemen vanwege niet tijdig invoeren btw-regels e-commerce

De Algemene Rekenkamer uit in een brief aan de Tweede Kamer haar zorgen of het lukt om nieuwe btw-regels van de EU voor de levering van goederen en digitale diensten aan particulieren tijdig in te voeren. Op 1 juli 2021 worden de nieuwe Europese rege...

Laatste berichten

Aangiftes naar aanleiding van misbruik bij TVL regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik bij de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Het gaat om 70 aangiftes. De TVL regeling is bedoeld voor MKB bedri...

Stichting en vpb: niet zo eenvoudig als het lijkt

In de praktijk is vaak onbekend dat stichtingen onderworpen kunnen zijn aan de vennootschapsbelasting. Bestuurders van een stichting nemen vaak het standpunt in dat hun stichting niet aan de vennootschapsbelasting is onderworpen. Deze misvatting leid...

Gedupeerden toeslagenaffaire doen aangifte

Twintig gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben aangifte gedaan tegen vijf (oud-) bewindslieden. Volgens hun advocaat zijn de bewindslieden schuldig aan ambtsmisdrijf.

Kennisdocument Belastingplan 2021

Dinsdag 15 september was het weer zover: Prinsjesdag. Dit jaar in het teken van de coronacrisis, maar desalniettemin zijn er een aantal interessante maatregelen naar voren gekomen in het Belastingplan.

#8 Hoe maak je ondernemerscoaching concreet?

‘Goed luisteren’, ‘de behoefte van de klant’, ‘toegevoegde waarde’, het zijn termen waar je als belastingadvieskantoor niet meer omheen kunt. Maar hoe zet je dergelijke abstracte termen om in een concreet plan voor ondernemerscoaching dat...

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang twee keer per week gratis fiscaal nieuws van Nextens in uw mailbox.

Snel en to the point inzicht: BIK

Om ondernemers ook in deze roerige tijden te stimuleren om te blijven investeren heeft het kabinet op 5 oktober 2020 een nieuwe crisismaatregel voorgesteld. Dit is het voorstel voor deBaangerelateerde investeringskorting (BIK).

BLIJF OP DE HOOGTE

Ontvang twee keer per week gratis fiscaal nieuws en achtergronden van Nextens in uw mailbox.

Accountantskamer wil verplichte bijscholing

De Accountantskamer wil accountants kunnen verplichten zich te laten bijscholen. Waarschuwingen, berispingen en schorsingen brengen niet altijd het gewenste effect.

WKR in 2021: dit verandert er voor jouw klanten

Waar je klanten in 2020 te maken kregen met een verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis, wordt dit in 2021 weer teruggedraaid. De twee schijven binnen de vrije ruimte die in 2020 zijn ingevoerd, bl...

Ondernemerscoaching voor belastingadviseurs

Ondernemerscoaching is voor de fiscalist, accountant en belastingadviseur een kwestie van de pet van adviseur afzetten en de pet van coach opzetten. Wij definiëren de coach als iemand die de klant aanzet tot effectief gedrag en de adviseur als iema...

Klachten over hoge accountantskosten vanwege corona

Ondernemers zijn niet blij met de hoge kosten van een accountantsverklaring of derdenverklaring. Die verklaring is nodig op de NOW-steun te verantwoorden. Ook MKB-Nederland krijgt signalen van ondernemers over de dure controle voor de NOW-steun. Maar...

Infographic maatregelen corona voor zelfstandige ondernemers

Het kabinet heeft een breed pakket aan steunmaatregelen aangekondigd om de Nederlandse economie te beschermen tegen de gevolgen van de maatregelen om de corona-griepgolf af te remmen. In deze infographic vind u de maatregelen voor zelfstandig onderne...

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijhe...

Thema's

BeheerderAuto