THEMA

BELASTINGVERDRAG NEDERLAND EN DUITSLAND GEWIJZIGD

Nederland en Duitsland hebben een protocol gestart om het belastingverdrag te wijzigen. De wijzigingen betreffen heffingsrecht over socialezekerheidsuitkeringen en het bestrijden van belastingontwijking.

Dubbel

Het belastingverdrag heeft als doel te voorkomen dat bedrijven of burgers dubbele belasting betalen omdat zij activiteiten in zowel Nederland als Duitsland hebben en om belastingontwijking te bestrijden. De wijziging betreft een heffing op socialezekerheidsuitkeringen, zoals ziektegeld of kinderbijslag, waardoor het uitkerende land de uitkering mag belasten. Hierdoor worden Duitse uitkeringen, in eigen land onbelast, niet langer belast in Nederland. In de wijzigingen van het verdrag zijn ook afspraken gemaakt om het uitbuiten van dit systeem en belastingontwijking te voorkomen.

Thuiswerken

De landen onderzoeken nog of het mogelijk is een specifieke regeling voor grensarbeiders die ook thuiswerken op te nemen in het verdrag. Momenteel is daar door corona een tijdelijke regeling voor.

De wijzigingen in het verdrag moeten nog goedgekeurd worden door de parlementen van beide landen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post