THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Minister Koolmees ‘geschrokken’ van onderzoek CBS naar opbouw pensioen

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van sociale zaken, blijkt dat circa 856.000 werknemers geen pensioenregeling hebben. 40 procent van hen heeft een vast contract, de rest heeft een tijdelijk of e...

Afwenteling pensioenpremies werkgevers en werknemers: wie betaalt?

Betalen werkgevers pensioenpremies in de vorm van hogere arbeidskosten? Of betalen werknemers de pensioenpremies in de vorm van lagere nettolonen en aanpassing van het aantal gewerkte uren? Dat onderzocht het CPB op basis van gegevens over werknemers...

Wetsvoorstel om dekkingstekort pensioenfondsen te verlengen

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Een pensioenfonds moet korten op de pensioenen als er vijf jaar een dekkingstekort is.

Reparatie derde WW-jaar; aftakeling van beginsel van gelijke behandeling?

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Naar aanleiding hiervan hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om de verkorting van de WW-du...

Mislukte pensioenakkoord leidt mogelijk tot korting op pensioenen

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn stukgelopen en de noodzakelijke hervorming blijft uit. Daarmee is het een reëel scenario geworden dat fondsen in 2020 en 2021 de uitkeringen moeten verlagen en deze de komende jaren niet kunnen...
BeheerderOudedagsvoorziening