THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Pensioenregeling voor zzp’ers duurt te lang

Experimenten met pensioenregelingen voor zzp’ers wachten al lang op wetswijzigingen. Veel pensioenfondsen willen dat er snel actie komt.

Pensioenfondsen houden ondanks corona beleggingsrendement op niveau

Ondanks de coronacrisis hebben de vijf grootste pensioenfondsen een redelijk beleggingsrendement behouden. Door lagere dekkingsgraden dreigt er toch een verlaging van de pensioenen.

Eerste Kamer stemt in met onderdeel uitwerking pensioenakkoord

De Eerste Kamer heeft gisteravond het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet wil met dit wetsvoorstel, dat onderdeel uitmaakt van het pensioenakkoord, meer ruimte bieden voor keuzevrijhe...

Koolmees: Pensioenfondsen hoeven niet te korten

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026 zal niet gemoeid gaan met kortingen op pensioenen en grote premiestijgingen. Dat schrijft Minister Koolmees van sociale zaken aan de Tweede Kamer.

Vooral ouderen boos door gehate spaartaks

Het is een bron van ergernis: belastingheffing op spaargeld. Politici en fiscalisten buigen zich al jaren over de kwestie. Deze week is de Eerste Kamer weer aan de beurt. Het zal worden meegenomen als onderdeel van het Belastingplan 2021. Met de huid...
BeheerderOudedagsvoorziening