THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Inkopen van extra AOW

Werkenden moeten zelf de hoogte van hun AOW-uitkering kunnen bepalen. Door maandelijks een extra bedrag opzij te zetten, hebben ze uiteindelijk een hoger pensioen. Het inkopen van extra AOW heeft grote voordelen ten opzichte van het opbouwen van een ...

DNB: financiële positie pensioenfondsen is verbeterd

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2018 wat verbeterd. De gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten hebben hierbij een handje geholpen. De lagere renteniveaus blijven de pensioenfondsen...

“Mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen”

Mensen met een vmbo- of mbo1-diploma zouden vanaf 2050 op hun 66e met pensioen kunnen gaan. Daar staat tegenover dat de AOW-leeftijd van hbo’ers en universitair geschoolden stijgt naar 70 jaar

Conserverende aanslag bij emigratie – het juiste stappenplan

Als een natuurlijk persoon naar het buitenland emigreert, legt de fiscus over verschillende inkomstenbestanddelen een conserverende aanslag op. Dit om bestaande fiscale claims te behouden. Dit stappenplan helpt u bij de advisering van uw klanten over...

Waarop te letten bij advisering over lijfrenten

Het lijfrentedossier is niet alleen een actief en zeer levendig dossier, het is ook nog eens behoorlijk complex van aard. Weet u dat er diverse fiscale regimes voor lijfrenten bestaan? En dat de fiscale uitwerking verschillend kan zijn bij handelinge...
BeheerderOudedagsvoorziening