THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Vraagtekens NOB bij voorstel voor vervroegd uittreden

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) plaatst vraagtekens bij de voorgestelde mogelijkheden om vervroegd te stoppen met werken. De NOB vraagt onder meer waarom de regering kiest voor de verruiming van twee afzonderlijke regelingen met eige...

Werkgevers en werknemers willen overgangsregime pensioenstelsel

Werkgevers en werknemers dringen aan op een overgangsregime voor het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijke afspraken over de overgangsfase zorgen voor rust en vertrouwen, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en vakbond FNV in een gezamenlijke verklaring.

Vijlbrief onderzoekt afkoop kleine nettopensioenen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën kijkt naar een mogelijke verruiming van de afkoopmogelijkheden van kleine nettopensioenen. Veel andere verbeteringen op dit terrein zijn al onderdeel van de aanstaande pensioenhervorming, schrijft hij in...

DNB smeert aanpassing rekenrente uit

De Nederlandsche Bank gaat de rekenrente voor pensioenfondsen stapsgewijs aanpassen. DNB heeft besloten dat niet ineens te doen en voorkomt zo een grote klap voor de dekkingsgraden van volgend jaar. Het zag er dan ook slecht uit voor de fondsen met e...

Waarschijnlijk toch weer minder pensioen

Ondanks de versoepelingen moeten sommige grote pensioenfondsen waarschijnlijk toch korten op de uitkeringen. Behalve als minister Koolmees nogmaals ingrijpt. De minister heeft de fondsen inmiddels al twee keer een adempauze gegeven om niet te hoeven ...
BeheerderOudedagsvoorziening