THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

NIBUD: verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers

Het Nibud, dat consumenten voorlichting geeft over financiële zaken, pleit voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook zzp’ers. De stichting waarschuwt dat een groeiende groep ouderen dreigt te ontstaan die financieel moeilijk kan rond...

De conserverende aanslag voor pensioenen en lijfrente(n) – een update

‘Om te mogen heffen, moet je ook kunnen heffen’. Deze oneliner symboliseert het doel van de conserverende aanslag. Immers de conserverende aanslag is de manier waarop Nederland haar heffingsrecht bij emigratie wil behouden.

Inkopen van extra AOW

Werkenden moeten zelf de hoogte van hun AOW-uitkering kunnen bepalen. Door maandelijks een extra bedrag opzij te zetten, hebben ze uiteindelijk een hoger pensioen. Het inkopen van extra AOW heeft grote voordelen ten opzichte van het opbouwen van een ...

DNB: financiële positie pensioenfondsen is verbeterd

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen is in het tweede kwartaal van 2018 wat verbeterd. De gunstige ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten hebben hierbij een handje geholpen. De lagere renteniveaus blijven de pensioenfondsen...

“Mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen”

Mensen met een vmbo- of mbo1-diploma zouden vanaf 2050 op hun 66e met pensioen kunnen gaan. Daar staat tegenover dat de AOW-leeftijd van hbo’ers en universitair geschoolden stijgt naar 70 jaar
BeheerderOudedagsvoorziening