THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Reparatie derde WW-jaar; aftakeling van beginsel van gelijke behandeling?

Met ingang van 1 januari 2016 is de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Naar aanleiding hiervan hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken om de verkorting van de WW-du...

Mislukte pensioenakkoord leidt mogelijk tot korting op pensioenen

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zijn stukgelopen en de noodzakelijke hervorming blijft uit. Daarmee is het een reëel scenario geworden dat fondsen in 2020 en 2021 de uitkeringen moeten verlagen en deze de komende jaren niet kunnen...

Besluit uitfasering pensioen in eigen beheer dga’s

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders (dga’s) voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dat blijkt uit een besluit dat eind oktober is gepubliceerd in de Staatscourant.

AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW als zij 67 jaar en drie maanden zijn. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024.

NIBUD: verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers

Het Nibud, dat consumenten voorlichting geeft over financiële zaken, pleit voor verplichte pensioenopbouw voor alle werkenden, ook zzp’ers. De stichting waarschuwt dat een groeiende groep ouderen dreigt te ontstaan die financieel moeilijk kan rond...
BeheerderOudedagsvoorziening