THEMA

OUDEDAGSVOORZIENING

Alle fiscaal relevante informatie over pensioenen en andere oudedagsvoorzieningen.

De informatie op deze themapagina

Hoe kunt u uw cliënt het best bijstaan en adviseren zodat hij of zij straks met een goed inkomen van de oudedag kan genieten?

Wij behandelen in blogs, kennisdocumenten en webinars

natuurlijk alle gevolgen van het stopzetten van opbouw pensioen in eigen beheer en welke mogelijkheden nu nog interessant kunnen zijn.

Nederland weer voor Europese rechter wegens pensioenregels

Opnieuw moet Nederland voor het Europese Hof van Justitie verschijnen in een pensioenzaak. De oorzaak zijn allerlei verplichtingen die worden opgelegd bij de overdracht van pensioenkapitaal naar een ander land binnen de Europese Unie. Deze verplichti...

Grootste pensioenfondsen vrezen kortingen

Waarschijnlijk zullen de twee grootste Nederlandse pensioenfondsen, ABP en PFZW, toch de pensioenen moeten verlagen. De financiële positie van de fondsen is nog onvoldoende hersteld. Daarom is de kans op kortingen in het komende jaar reëel. Voor he...

Negentig procent dekkingsgraad het nieuwe normaal

Er komen geen onnodige pensioenverlagingen de komende jaren. Dat schreef minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees vorige week in een brief aan de Tweede Kamer . Een dekkingsgraad van 90% kan voor de fondsen al voldoende zijn om zonder verlagingen o...

Vraagtekens NOB bij voorstel voor vervroegd uittreden

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) plaatst vraagtekens bij de voorgestelde mogelijkheden om vervroegd te stoppen met werken. De NOB vraagt onder meer waarom de regering kiest voor de verruiming van twee afzonderlijke regelingen met eige...

Werkgevers en werknemers willen overgangsregime pensioenstelsel

Werkgevers en werknemers dringen aan op een overgangsregime voor het nieuwe pensioenstelsel. Duidelijke afspraken over de overgangsfase zorgen voor rust en vertrouwen, aldus MKB-Nederland, VNO-NCW en vakbond FNV in een gezamenlijke verklaring.
BeheerderOudedagsvoorziening