THEMA

5 ZAKEN DIE U MOET WETEN OVER HET BELASTINGPLAN 2020

Wat zat er in het koffertje? Vandaag werd om 15:15 het Belastingplan 2020 bekendgemaakt. Veel van de zaken in het Belastingplan waren al eerder bekendgemaakt op Nextens.nl. Hieronder lichten we 5 maatregelen kort toe.

1. Liquidatie- en stakingsverliesregeling aangepast

Bedrijven kunnen nu nog onbeperkt verliezen, door ontbinding van een dochteronderneming of het staken van een bedrijfsactiviteit in het buitenland, aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Deze zogenoemde liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt zo aangepast dat bedrijven minder vaak zo’n verlies kunnen aftrekken en dus meer belasting gaan betalen.Door het aanpassen van de liquidatie- en stakingsverliesregeling wordt beoogd:

  • het niet meer mogelijk te maken om liquidatie- en stakingsverlies te nemen op deelnemingen en vaste inrichtingen buiten de EU/EER; en
  • de planbaarheid van het aftrekmoment van een liquidatie- en stakingsverlies te beperken.

2. Versneld invoeren tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting

Het kabinet wil het tweeschijvenstelsel al invoeren per 1 januari 2020. In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35 procent en een toptarief van 49,5 procent. In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37.10 procent.

3. Belasting elektrische auto’s

Alle voordelen voor elektrische auto’s zullen langzaam afgebouwd worden. De korting op de motorrijtuigenbelasting is tot 2024 100 procent, in 2025 75 procent en vanaf 2026 0 procent. De aanschafbelasting is tot 2024 nul euro, maar vanaf 2025 360 euro.

De klapper op korte termijn is de bijtelling. Deze gaat stapsgewijs omhoog. In 2019 was deze 4 procent tot een catalogusprijs van 50.000 euro en 22 procent daarboven. In 2020 zal deze verdubbelen en gaat de 22 procent al gelden voor een catalogusprijs van 45.000 euro. In de volgende jaren zal het bijtellingspercentage verder stijgen. In 2026 zal de bijtelling op gelijke voet staan met benzineauto’s.

Over een overgangsmaatregel voor bestaande gebruikers van een elektrische auto wordt niet gesproken in het Belastingplan.

4. Verlaging zelfstandigenaftrek

In combinatie met een verhoging van de arbeidskorting wordt er een geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek voorgesteld. Dit was al reeds bekend. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met acht jaarlijkse stappen van 250 euro verlaagd en één stap van 280. Zodoende zal deze aftrek in 2028 5.000 euro bedragen.

5. Aanpassing KOR

Hoewel we deze maatregel niet terug hebben kunnen vinden in het Belastingplan, willen we deze niet in het lijstje laten ontbreken. De Kleine Ondernemersregeling (KOR) gaat aangepast worden. De nieuwe KOR kan worden toegepast op zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de omzet bepalend zal zijn voor de (eventuele) toepassing van de KOR. Het wetsvoorstel gaat uit van een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze grens blijven, zijn geen btw verschuldigd en hoeven geen btw-aangifte te doen. Dat vermindert de administratieve verplichtingen.

Meer weten over de inhoud van het Belastingplan? Kom het te weten 18 september van 19:30-20:30, tijdens dé fiscale talkshow over Prinsjesdag. Schrijf je hier in >>


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post