THEMA

BEPERKING RENTEAFTREK OPTIE VOOR AANPASSING BOX-3

Het uitstel van de verlaging van de winstbelasting is niet het enige waar het kabinet naar kijkt voor de Miljoenennota 2021. Een verdere beperking van de renteaftrek voor vreemd vermogen staat ook op de agenda. Dat zei staatssecretaris Hans Vijlbrief tegen het FD vlak voor de start van de begrotingsgesprekken.

Geld vrijspelen

Vijlbrief zou graag een ruimere heffingsvrije voet in de vermogensrendementsheffing zien. Daarmee worden spaarders tegemoet gekomen die momenteel geen rente krijgen over hun vermogen. Dat geld moet elders worden vrijgespeeld. De heffing staat nu op 30% en gaat over een fictief rendement dat is de praktijk vaak veel lager is.

Daarom ligt de heffing al langer juridisch onder vuur. De heffingsvrije voet staat nu op €30.846 per belastingplichtige en het dubbele geldt voor fiscale partners. De D66'er wil graag iets simpels doen wat iedereen begrijpt. Maar de beperking van de renteaftrek kost natuurlijk structureel geld. Geld vrijspelen is momenteel lastig, maar wellicht biedt het uitstel van de verlaging van de winstbelasting mogelijkheden.

Commissie-Ter Haar

Maar er zijn meer mogelijkheden stelt Vijlbrief tegenover het FD. De in april gepubliceerde voorstellen van de commissie-Ter Haar over de fiscale behandeling van multinationals hebben aanknopingspunten. Onder andere de verdere beperking van de renteaftrek. De commissie ziet voor €600 miljoen aan besparingen in het fiscale regime voor grote bedrijven. Beperkingen van andere aftrekposten en een minimumafdracht behoren tot de opties.

In de begrotingsbesprekingen wordt ook de laatste hand gelegd aan het corona-steunregime na 1 oktober. Volgens minister Eric Wiebes van Economische Zaken is dat 'nadenken over hoe we bedrijven in staat stellen om zich op een verstandige manier aan te passen en mensen te ondersteunen om ander werk te vinden. Want niemand gelooft dat alles hetzelfde wordt als voor corona', aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
Share this post
  • Vond u dit bericht waardevol?