THEMA

NIEUWE COLLECTIEVE RECHTSZAAK BOX-3

De Bond voor Belastingbetalers roept belastingplichtigen opnieuw op bezwaar aan te tekenen tegen de vermogensrendementsheffing (box 3) in de definitieve aanslag 2019. Ruim 3 miljoen mensen in betalen belasting over hun box 3 vermogen en zullen ook dit jaar meer belasting betalen dan zij aan rendement hebben ontvangen.

Werkelijk rendement

Voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, Jurgen de Vries, benadrukt dat de Hoge Raad in eerdere rechtszaken duidelijk heeft gemaakt dat deze belasting op vermogen niet deugt. Inmiddels zijn al ruim 3000 bezwaarschriften voor 2019 aangevraagd bij de Bond. Daarnaast zijn zowel de Eerste als de Tweede Kamer voorstander van een belasting op vermogen dat uitgaat van het werkelijk behaalde rendement.

Toch weigert de wetgever keer op keer de vermogensrendementsheffing aan te passen. De box-3 heffing zorgt voor een buitensporige belastinglast stelt de Bond. De belastingbetaler die spaart voor een aanvullend pensioen of spaarzaam leeft, wordt geraakt. “Hoe meer mensen bezwaar maken tegen hun box 3-heffing, des te krachtiger is de boodschap aan de wetgever en de rechterlijke macht”, aldus Jurgen de Vries.

Collectieve rechtszaak

Na het arrest van de Hoge Raad over de collectieve rechtszaak van de Bond voor Belastingbetalers heeft begin mei 2020 een commissie van onafhankelijke juristen de staatssecretaris van Financiën geadviseerd. Conclusie: belastingplichtigen moeten worden gecompenseerd. “Het blijft jammer dat het kabinet nog steeds geen oplossing biedt om de schade te herstellen die individuele burgers hebben geleden”, aldus Cor Overduin die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat in deze rechtszaak.

Tegen dit arrest van de Hoge Raad is een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. De Bond roept iedere belastingplichtige op actie te ondernemen. De oorzaak is dat de spelregels voor het voeren van een collectieve procedures zijn gewijzigd. Het is voor burgers alleen mogelijk om mee te liften op een juridische procedure van de Bond voor Belastingbetalers, indien er individueel bezwaar is aangetekend.

De Bond voor Belastingbetalers stelt kosteloos een bezwaarschrift ter beschikking. Door dit bezwaarschrift tijdig in te dienen bij de Belastingdienst sluiten mensen zich aan bij deze procedure en doen zij automatisch mee met de collectieve rechtszaak.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post