THEMA

KOFFERTJE VAN… BRAM FABER

“Het familiebedrijf komt slecht uit de verf op Prinsjesdag”, vindt Bram Faber, fiscaal vennoot bij Schuiteman Accountants en Adviseurs. “Nederland is een handelsnatie, waarbij familiebedrijven erg belangrijk zijn en voor het grootste gedeelte van de werkgelegenheid zorgen. Toch komen juist zij er bekaaid vanaf als de huidige kabinetsplannen doorgaan.”

In aanloop naar Prinsjesdag spreken we verschillende fiscaal experts over hun verwachtingen en wensen voor het koffertje. In dit artikel interviewen we Bram Faber, binnen Schuiteman dé man als je een vraag hebt over het familiebedrijf, duurzaamheid of het snijvlak markt en overheid. “Dit noemen wij geen specialismen maar hobby’s.”

Wat betekenen de veranderingen op Prinsjesdag voor u en uw klanten? Dat hebben we besproken tijdens het webinar op 19 september. Kijk hier gratis het webinar terug>>


Wat verwacht u dat er in het koffertje zit?

“Vorig jaar was het door de kabinetsvorming toch een wat beperkt belastingplan. Iedereen keek daarom vol verwachting uit naar het regeerakkoord en het fiscale onderdeel hiervan. Dit wordt naar verwachting grotendeels doorgevoerd in het nieuwe belastingplan. Je ziet hierbij dat onder andere de belastingtarieven in de inkomstenbelasting teruggebracht gaan worden naar twee schijven. Ook zal de belastingheffing op aanmerkelijk belang gaan stijgen en gaat de vennootschapsbelasting zoals beloofd naar beneden. Ook verwacht ik dat de dividendbelasting afgeschaft gaat worden.”

“Een van mijn hobby’s is duurzaamheid en ook op dit vlak zie ik het een en ander gebeuren. Ik ben blij om te horen dat de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen, verlengd gaan worden. Dat is goed om ondernemers te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Ook zie ik de tendens dat het verbruik steeds vaker belast wordt. Het lage btw-tarief gaat bijvoorbeeld omhoog, er wordt een kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagens en er wordt nagedacht over een vliegbelasting.”

Wat zou u in het koffertje stoppen als u minister was?

Meer evenwicht in de regelingen voor familiebedrijven
“Het familiebedrijf wordt door de keuzes van het kabinet het meest geraakt. Aan de ene kant gaat de vennootschapsbelasting omlaag en de heffing op aanmerkelijk belang (ab-heffing) omhoog. Dit wordt de ‘packagedeal’ genoemd, waardoor het op 0 uit zou moeten komen. Maar er zitten nog wel wat andere elementen in, waardoor het mkb geraakt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beperking van de verliesverrekening van 9 naar 6 jaar en de afschrijvingsbeperking op gebouwen. Ik vraag me af of hier goed over nagedacht is. Ik denk van niet.”

“Ik vind dat er ten minste een overgangsmaatregel moet komen voor de verhoging van de ab-heffing. Op dit moment staat dit niet in de plannen, wat betekent dat in het verleden behaalde resultaten tegen de hoge vennootschapsbelasting zijn belast en na 2020 ook tegen het hoge ab-heffing uitgekeerd gaan worden. Dat vind ik een slechte zaak.”

“Om dit te voorkomen kan je bijvoorbeeld denken aan een compartimenteringsregel. Voor de ingang van de nieuwe tarieven stel je vast welke reserves in de bv zitten, waarover het oude tarief van de vennootschapsbelasting is betaald. Daar zet je een streep onder. Over nieuwe inkomsten betaal je dan vervolgens de nieuwe belastingtarieven.”

Bedrijfsopvolgingsregeling
“In het kader van het ontzien van familiebedrijven hoop ik dat de bedrijfsopvolgingsregeling niet aangepast gaat worden. Er verschijnt wel wat jurisprudentie over de toepassing van deze regeling en misschien dat er op sommige onderdelen ook wel stappen gezet moeten worden om het toekomstbestendig te maken, als je het vanuit de Belastingdienst bekijkt. De praktijk kan er doorgaans echter wel mee uit de voeten.”

“Het zou funest zijn voor de familiebedrijven in Nederland als het moeilijker gemaakt wordt een bedrijf over te dragen aan de volgende generatie. Er zijn op dit moment geen rare plannen, maar ik hoop dat er een bedrijfsopvolgingsregeling blijft die op de juiste wijze bedrijfsoverdracht in de familiesfeer kan doen plaatsvinden.”

“Onder juiste wijze bedoel ik dat de overnemer daar niet over hoeft af te rekenen en dat er dus geen grote financiering vormgegeven hoeft te worden. Door middel van een schenking kan dan de overdracht plaatsvinden, waarmee de overnemende partij gezond kan ondernemen en een duwtje in de rug krijgt om het bedrijf door te zetten. Familiebedrijven en het mkb zijn erg belangrijk in Nederland voor de werkgelegenheid. Ik vind dat we daar zuinig op moeten zijn.”

Versimpeling eigenwoningregeling
“De eigenwoningregeling is erg complex geworden. Er zijn best veel regels, voor iets wat relatief eenvoudig is. Ik zou willen voorstellen om een nieuwe regeling neer te zetten. Tegelijkertijd realiseer ik mij ook dat dit een zeer omvangrijke operatie zal worden. Zeker als je ziet hoeveel gedoe er al is over de afschaffing van de Wet Hillen. De groep huisbezitters is een hele grote te mobiliseren groep, waar best wat politieke angst voor bestaat. Een tip die ik hierover mee wil geven aan het kabinet is: houd het eenvoudig.”

Stimuleren innovatie
“Ik verwacht weinig aanpassingen in het belastingplan om innovatie te bevorderen. Een gemiste kans, want innovatie is erg belangrijk in Nederland. We moeten concurreren met lagelonenlanden en dat kan alleen als je een hoogwaardig kennisniveau hebt. Op dit moment hebben we de innovatiebox en het mkb-forfait. Misschien kunnen we kijken of het mkb-forfait anders vormgegeven kan worden, zodat meer mensen toegang krijgen tot de innovatiebox. Dat kan je wat mij betreft dan ruilen tegen de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief.”

Wilt u verder lezen over Prinsjesdag 2018? 


Bekijk hier alle interviews en artikelen over dit thema >>

Wat zou u verder juist uit het koffertje halen?

Earnings stripping-wetgeving
“Als belastingadviseur kan het wat mij betreft niet complex en omvangrijk genoeg zijn. Maar ik moet het wel kunnen uitleggen aan mijn klanten. De laatste tijd zie ik dat dit steeds lastiger wordt. Dat ligt aan de complexiteit van de regelgeving.”

“Als het regeerakkoord in het belastingplan vormgegeven wordt, dan zie je dat er earnings stripping-wetgeving gaat komen. Dit wordt ingevoerd om belastingontwijking te voorkomen, dus houd ik mijn hart vast voor de complexiteit van de regel. De wetgeving houdt in dat maximaal 30 procent van de belastbare winst van je bedrijf aftrekbaar is vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Wel is er een drempel van 1 miljoen ingebouwd om het mkb te ontzien. Rentekosten onder deze drempel worden niet in aftrek beperkt.”

“Rente op 1 miljoen kan dus afgetrokken worden. En juist hier krijg ik jeuk van. Hiermee probeert Nederland namelijk het braafste jongetje in de klas te zijn. Als je de Europese regelgeving erbij pakt, zie je namelijk dat Europa aangeeft dat de drempel 3 miljoen mag zijn. De daarbij gegeven toelichting van het aanbrengen van een balans tussen de behandeling van eigen- en vreemd vermogen financiering overtuigt niet.”

Afkalving duurzaamheidregelingen
“Er zijn best een aantal duurzaamheidsregelingen om ondernemers en particulieren te stimuleren om te investeren in duurzaamheid. Ik zie dat deze nu steeds meer afgekalfd worden. Denk bijvoorbeeld aan de energie-investeringsaftrek. Dit jaar is de aftrek 54,5 procent van de investering, maar volgend jaar wordt dat teruggebracht naar 45 procent. Als je kijkt naar zonnepanelen is er ook steeds minder ruimte om dit onder de energie-investeringsaftrek te brengen. De overheid geeft aan dat het steeds meer gemeengoed wordt, dus dat het niet meer gestimuleerd hoeft te worden. Daar ben ik het niet mee eens. We hebben nog steeds duurzaamheidsafspraken staan voor 2020 en ik denk dat het belangrijk is om ondernemers en particulieren goed te blijven stimuleren.”

“Er is hard gewerkt om particulieren aan de zonnepanelen en andere duurzame investeringen te krijgen. Een particulier met zonnepanelen is ondernemer en mag btw terugvragen. Je kunt nu ook gebruik maken van salderingsregelingen. Als je energie koopt van een energiebedrijf, dan betaal je energiebelasting. Als je energie vanuit de zonnepanelen op het net zet, dan betaal je over het saldo energiebelasting. Deze regeling gaat in 2020 op de schop en dat betekent waarschijnlijk niet dat het voordeliger wordt. Ik hoop niet dat dit tot gevolg heeft dat er geen investeringen in zonnepanelen meer plaatsvinden. Dat is juist ontzettend belangrijk om te verduurzamen. Als je gaat investeren in duurzaamheid, dan wil je weten dat je het gaat terugverdienen. Die terugverdienperiode moet aan de voorkant al vaststaan. Als het kabinet tussendoor allerlei regelingen gaat aanpassen, dan is dat niet goed voor de continuïteit.”

Box 3 op werkelijk rendement
“Ik blijf aanhikken tegen het regime van box 3. Ik zou deze graag op basis van werkelijk rendement vorm willen geven. Dan heb je er geen discussie meer over. Nu zie je dat je belast wordt tegen x procent, terwijl je y rendement hebt behaald. Hoe kan dat? Ik hoor nog wel eens het woord ‘bananenrepubliek’ langs komen, omdat je belast wordt voor iets wat je niet behaald hebt.”

Verliesverrekening en afschrijvingsbeperking
“Wat ik verder uit het Belastingplan zou halen, is de beperking van de verliesverrekening van 9 naar 6 jaar en de afschrijvingsbeperking op gebouwen van 100% van de WOZ-waarde naar 50% van de WOZ-waarde. Daarmee kan je in ieder geval een beetje tegemoet komen aan de familiebedrijven in Nederland.”

Kan de Belastingdienst al deze veranderingen wel aan?

“Ik denk dat het in verband met de leegloop heel lastig gaat worden voor de Belastingdienst om de nieuwe regelingen op te pakken. Men heeft daarnaast een tijd terug met veel ceremonieel vertoon de ‘klant’ geïntroduceerd bij de Belastingdienst. Dan zou ik nu ook willen zeggen: maak dat waar en zie de belastingbetaler ook als klant. Geef de slogan ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ wat meer cachet, in de zin dat de Belastingdienst ook goed bereikbaar is, juiste standpunten inneemt en dat je op gelijk niveau met mensen kan praten. Daar mag best wat meer in geïnvesteerd worden.”

“Ik sprak laatst een inspecteur die aangaf dat bepaalde afdelingen nog maar mager zijn bemenst. Dat kriebelt wel. Bovendien maak ik me zorgen over de kwaliteit van de Belastingdienst. Er worden soms vreemde stellingen ingenomen. Ik heb meegemaakt dat regelrecht ‘nee’ gezegd wordt tegen een standpunt dat gewoon in de besluiten van de staatssecretaris terug te vinden is. Ik zie dat met de vertrekregeling een grote groep aan zeer ervaren belastinginspecteurs weggegaan is. Ik hoop ten zeerste dat de Belastingdienst de komende tijd weer beter neergezet gaat worden.”

Wat betekenen de veranderingen op Prinsjesdag voor u en uw klanten? Dat hebben we besproken tijdens het webinar op 19 september. Kijk hier gratis het webinar terug>>
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post